Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Д 26.162.02

 04.00.01 - загальна та регіональна геологія

Склад спецради Д 26.162.02 при Інституті геологічних наук НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних наук за спеціальністтю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

 1. Голова спецради - доктор геологічних наук, старший науковий співробітник БАГРІЙ Ігор Дмитрович, Інститут геологічних наук НАН України, заступник директора.
 2. Заступник голови спецради - доктор геологічних наук, доцент кафедри геотехнологій та промислової екології РЕМЕЗОВА Олена Олександрівна, Інститут геологічних наук НАН України, старший науковий співробітник.
 3. Вчений секретар спецради - кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник СОКУР Тетяна Макарівна, Інститут геологічних наук НАН України, старший науковий співробітник.
 4. Доктор геологічних наук, доцент по кафедрі розвідки родовищ корисних копалин АЛЬОХІН Віктор Іванович, Донецький національний технічний університет (м. Покровськ) МОН України, завідувач кафедри геології,  розвідки  та збагачення корисних копалин.
 5. Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник ВЕРГЕЛЬСЬКА Наталія Вікторівна, Державна установа "Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України" завідувач відділу гірничої геології.
 6. Доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, академік НАН України ГОЖИК Петро Феодосійович, Інститут геологічних наук НАН України, директор
 7. Доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник ГУРОВ Євген Петрович, Інститут геологічних наук НАН України, старший науковий співробітник.
 8. Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник ДЕМЯНЕНКО Іван Іванович, Український   державний геологорозвідувальний інститут, головний науковий співробітник.
 9. Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ ЄВДОЩУК Микола Іванович, Інститут геологічних наук НАН України, завідувач відділу.
 10. Доктор геологічних наук ЄСИПОВИЧ Станіслав Михайлович, Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі НАН України, завідувач відділу.
 11. Доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник ЗОСИМОВИЧ Володимир Юрійович, Інститут геологічних наук НАН України, провідний науковий співробітник.
 12. Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник ІВАНОВА Аріадна Вікторівна, Інститут геологічних наук НАН України, провідний науковий співробітник.
 13. Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник КАЛАШНИК Ганна Анатоліївна, Льотна академія Національного авіаційного університету МОН України, професор кафедри аеронавігації.
 14. Доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України ЛУКІН Олександр Юхимович, Інститут геологічних наук НАН України, головний науковий співробітник.
 15. Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник МАЧУЛІНА Світлана Олександрівна, Інститут геологічних наук НАН України, старший науковий співробітник.
 16. Доктор геологічних наук ШАТАЛОВ Микола Микитович, Інститут геологічних наук НАН України, старший науковий співробітник.