Інститут геологічних наук Національної академії наук України


В 2016 р. Інститут отримав Ліцензію Міністерства освіти та науки України на проведення освітньої діяльності закладів освіти (вища освіта) з правом підготовки докторів філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю (наказ МОН № 966 від 11.08.2016 р.).

В 2021 році було успішно акредитова-но освітньо-наукову програму «Геологія» (ідентифікатор в ЄДЕБО 48122), за якою здійснюється навчання аспірантів в Інституті. Рішення ухвалене на засіданні НАЗЯВО 30 вересня 2021 р., про-токол № 16 (59). Термін акредитації – 5 років.
 

Аспірантура