Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Наукові конференції

 

23 травня 2024

24 травня 2024

 

Анонс

Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Ідеї та новації в системі наук про Землю»

 

11 жовтня 2023

12 жовтня 2023

 

Міжнародна наукова конференція та ХLI сесія Українського палеонтологічного товариства НАН України «ОРГАНІЧНИЙ СВІТ ДОКЕМБРІЮ ТА ФАНЕРОЗОЮ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 

 

10 листопада 2021

12 листопада 2021

 

Міжнародна наукова конференція та XL сесія Українського палеонтологічного товариства НАН України "Еволюція органічного світу як основа стратиграфії і кореляції фанерозойських відкладів України"

 

 

19 жовтня 2021

   

 

наукова конференція присв'ячена до 30-ї річниці Незалежності України"Обґрунтування границь стратиграфічних підрозділів фанерозою України для геологічних карт нового покоління"

 

 

2 жовтня 2020

3 жовтня 2020

 

смт.Хорошів, Житомирська область

IX НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ БАГАТСТВА УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ