Інститут геологічних наук Національної академії наук України

cover Transactions 2021 2

«Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України» є науковим фаховим виданням виданням (категорія Б у Переліку МОН України), у якому публікуються матеріали теоретичних, експериментальних та методичних досліджень в галузі «Науки про Землю» з геології, літології, геології морів і океанів, палеонтології та стратиграфії, гідрогеології та інженерної геології, геоекології. Виходить двічі на рік. Індексується міжнародними бібліографічними базами.

Містить результати наукових досліджень, що розглядають як фундаментальні, так і прикладні проблеми загальної та регіональної геології України. Охоплює широке коло сучасних проблем геології — від загальних питань історії геологічних досліджень, регіональних геологічних проблем, сучасних методів досліджень, теорії літогенезу, фаціального та формаційного аналізів, поширення корисних копалин в осадових басейнах, особливостей сучасного осадконакопичення та геоекології, техногенного літогенезу.

Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України заснований у 1928 р. з назвою Труди_Українського_науково-дослідчого_геологічного_інституту; у 1935—1939 та  1958—1966 рр публікувався як серіальне видання 'Труди Інституту геологічних наук'.  З сучасною назвою виходить  з 2008 року. Всі ці роки він служив надійним джерелом знань для геологів та вчених у галузі природничих наук."

Або фрагмент у дещо іншій редакції:

Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України виходить з 2008 року і є продовженням видання, започаткованого у 1928 році під назвою Труди Українського науково-дослідчого геологічного інституту; у 1935—1939 рр (12 випусків) — Труди Інституту геологічних наук. Після другої  світової війни  Труди відродилися  як серіальне  видання і виходили з 1958 по 1966 рр (127 випусків).

Вебсайт журналу: http://transactions.igs-nas.org.ua//

Архів статей: http://transactions.igs-nas.org.ua/arhive_uk.html

Подати статтю: http://archive-transactions.igs-nas.org.ua/submissions