Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Рада молодих вчених Інституту геологічних наук НАН України

 

Рада молодих вчених Інституту геологічних наук (РМВ ІГН НАН України) створена на підставі Постанови Президії Національної академії наук України №206 від 23.06.1999 р. “Про перелік заходів щодо поповнення установ НАН України науковою молоддю та посилення роботи з молодими вченими і спеціалістами НАН України”, нормативних документів НАН України та Інституту геологічних наук НАН України (ІГН НАН України).

У своїй діяльності Рада керується Положенням про РМВ ІГН НАН України від 09.11.2022 р.

Координує роботу Ради – директор ІГН НАН України, академік НАН України Шехунова Стелла Борисівна.

 

Діючий склад РМВ ІГН НАН України

(Термін повноважень складу 2023-2025)

Членство

ПІБ

Відділ

Посада

Науковий ступінь

Голова

Стародубець Кирило Миколайович

геологічної екології та пошукових досліджень

старший науковий співробітник

кандидат геологічних наук

Заступник

Ганжа Олена Анатоліївна

літології

науковий співробітник

кандидат геологічних наук

Секретар

Ярошовець-Баранова Катерина Андріївна

геології корисних копалин

еколог

 

Член

Малишев Олексій Миколайович

геологічної екології та пошукових досліджень

молодший науковий співробітник

 

Член

Дернов Віталій Сергійович

відділ палеонтології та стратиграфії палеозойських відкладів

молодший науковий співробітник

доктор філософії

Член

Нездолій Євгенія Сергіївна

відділ геології антропогену

молодший науковий співробітник

 

Член

Заноз Богдан Юрійович

відділ інженерної геології

геофізик

 

Пріоритетні завдання Ради молодих вчених:

- проводити заходи, спрямовані на надання молодим вченим допомоги в опануванні ними навичок дослідницької і наукової роботи, сприяти зростанню їх знань і професійної майстерності, сприяти у публікації наукових статей і участі в наукових конференціях, що проводяться в Інституті геологічних наук НАН України та інших організаціях;

- знайомити молодих вчених із традиціями, історією колективу, основними напрямами його роботи і перспективами розвитку, сприяти вихованню молодих вчених в найкращих традиціях Інституту геологічних наук НАН України і сучасної науки, професійному зростанню кожного молодого вченого відповідно до його знань, здібностей та вподобань;

- залучати молодь до активної науково-дослідницької роботи, допомагати молодим вченим з підготовкою до вступу в аспірантуру та складання кандидатських іспитів.

 

Завантажити Положення про Раду молодих вчених Інституту геологічних наук НАН України

 

Сайт Ради молодих вчених Інституту геологічних наук НАН України