Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Про нас

Історія

Інститут геологічних наук Національної академії наук України - найстаріший геологічний заклад в Україні, теоретичний центр геологічної науки в країні, родоначальник наукових установ геологічного профілю, що входять до складу Відділення наук про Землю НАН України. Інститут започатковано від Українського науково-дослідного геологічного інституту Народного Комісаріату освіти УСРР, створеного в 1926 р. в Києві на базі геологічних установ, які існували в системі Академії наук УСРР та Нарадного комісаріату освіти УСРР.

Стратегія

Інститут геологічних наук НАН України - найстаріший геологічний науковий заклад в Україні, родоначальник наукових установ геологічного профілю, що входять до складу Відділення наук про Землю НАН України.

Місія

Місія Інституту має полягати у тому, щоб у відповідності до класичних традицій української геологічної школи та орієнтуючись на сучасні світові тренди і найновіші наукові досягнення:

  • забезпечувати виконання фундаментальних та прикладних геологічних досліджень, отримувати нові знання;
  • готувати геологічні кадри вищої кваліфікації (магістри, кандидати (доктори філософії) та доктори геологічних наук).

Інститут сьогодні

 

Інститут геологічних наук НАН України - провідна наукова установа в Україні з вивчення геологічної будови та геологічної історії України та суміжних територій.