Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Про нас

GENDER EQUALITY PLAN / План ґендерної рівності та недискримінації

ПЛАН ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ та НЕДИСКРИМІНАЦІЇ

 

План ґендерної рівності та недискримінації Інституту геологічних наук НАН України прийнятий з метою є створення безпечного, сучасного та вільного від стереотипів робочого / дослідницького простору для всіх працівників, аспірантів, докторантів незалежно від статі, віку, трудового договору чи форми навчання. Заходи, що вживаються в цьому напрямку, покликані зміцнити позицію Інституту як наукової установи, заснованої на принципах рівності, вільної від будьякої дискримінації та такої, що надає можливості для індивідуального розвитку всіх. членів трудового колективу Інституту.

План ґендерної рівності та недискримінації Інституту геологічних наук НАН України поширюється на весь трудовий колектив Інституту.

GENDER EQUALITY PLAN - GEP IGS NASU.pdf

Історія

Інститут геологічних наук Національної академії наук України - найстаріший геологічний заклад в Україні, теоретичний центр геологічної науки в країні, родоначальник наукових установ геологічного профілю, що входять до складу Відділення наук про Землю НАН України. Інститут започатковано від Українського науково-дослідного геологічного інституту Народного Комісаріату освіти УСРР, створеного в 1926 р. в Києві на базі геологічних установ, які існували в системі Академії наук УСРР та Нарадного комісаріату освіти УСРР.

Стратегія

Інститут геологічних наук НАН України - найстаріший геологічний науковий заклад в Україні, родоначальник наукових установ геологічного профілю, що входять до складу Відділення наук про Землю НАН України.

Місія

Місія Інституту має полягати у тому, щоб у відповідності до класичних традицій української геологічної школи та орієнтуючись на сучасні світові тренди і найновіші наукові досягнення:

  • забезпечувати виконання фундаментальних та прикладних геологічних досліджень, отримувати нові знання;
  • готувати геологічні кадри вищої кваліфікації (магістри, кандидати (доктори філософії) та доктори геологічних наук).

Інститут сьогодні

 

Інститут геологічних наук НАН України - провідна наукова установа в Україні з вивчення геологічної будови та геологічної історії України та суміжних територій.

Наукові підрозділи

Структура інституту включає наступні наукові підрозділи: