Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Місія Інституту має полягати у тому, щоб у відповідності до класичних традицій української геологічної школи та орієнтуючись на сучасні світові тренди і найновіші наукові досягнення:

  • забезпечувати виконання фундаментальних та прикладних геологічних досліджень, отримувати нові знання;
  • готувати геологічні кадри вищої кваліфікації (магістри, кандидати (доктори філософії) та доктори геологічних наук).