Інститут геологічних наук Національної академії наук України

 

10 листопада 2021

12 листопада 2021

 

Міжнародна наукова конференція та XL сесія Українського палеонтологічного товариства НАН України "Еволюція органічного світу як основа стратиграфії і кореляції фанерозойських відкладів України"

 

 

10-12 листопада 2021 р. в Інституті геологічних наук Національної академії наук України (м. Київ) відбулася міжнародна наукова конференція та ювілейна ХL сесія Українського палеонтологічного товариства НАН України «ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ЯК ОСНОВА СТРАТИГРАФІЇ І КОРЕЛЯЦІЇ ФАНЕРОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ», присвячені пам'яті академіка НАН України Петра Феодосійовича Гожика.

On November 10-12, 2021, the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv) hosted an International scientific conference and the jubilee XL session of the Ukrainian Paleontological Society of NAS of Ukraine «EVOLUTION OF THE ORGANIC WORLD AS A FUNDAMENT OF A STRATIGRAPHY AND CORRELATION OF PHANEROZOIC OF UKRAINE», dedicated to the memory of Academician of NAS of Ukraine Petro Feodosiiovych Gozhyk.

Організаторами заходів виступили Українське палеонтологічне товариство НАН України, Інститут геологічних наук НАН України, ГО «Спілка геологів України», ТОВ «ГЕО ХАБ». Міжнародна наукова конференція та ювілейна ХL сесія Українського палеонтологічного товариства НАН України проходили у змішаному режимі (у конференц-залі ІГН НАН України та дистанційно через Zoom). Одночасно дистанційно (у Zoom) та у конференц-залі були присутні від 45 до 80 учасників. Заходи відбулися за участі 98 фахівців (20 з яких – співробітники ІГН НАН України) та аматорів з України, Білорусі, Польщі, Росії, Придністров’я, Грузії, Азербайджану, Кенії, США. Серед учасників були визнані палеонтологи, стратиграфи, геологи, зоологи, ботаніки, географи, археологи, молоді спеціалісти й аспіранти з академічних наукових установ, 5 музеїв, вищих навчальних закладів (7 університетів), виробничих організацій, аматори.

Міжнародна наукова конференція та сесія працювали за такими науковими напрямами:

  • Внесок академіка НАН України Петра Феодосійовича Гожика в палеонтологію і стратиграфію та розбудову Українського палеонтологічного товариства НАН України.
  • Еволюція органічного світу фанерозою України.
  • Біорізноманіття викопних організмів, палеоекологія та палеогеографія України.
  • Палеонтологічні та біостратиграфічні дослідження України.
  • Представлення матеріалів палеонтолого-стратиграфічних досліджень різних регіонів світу.

На урочистому відкритті міжнародної наукової конференції та ХL сесії Українського палеонтологічного товариства НАН України мали вітальне слово організатори, співорганізатори та почесні гості заходів: президент УПТ НАН України док. геол. наук О.П. Ольштинська; академік НАН України, директор Інституту геологічних наук НАН України C.Б. Шехунова; президент ГО «Спілка геологів України» канд. геол.-мін. наук П.О. Загороднюк; перший заступник директора ТОВ «ГЕО ХАБ» канд. геол. наук Г.А. Лівенцева. На урочистому відкритті за вагомий особистий внесок у палеонтологію і стратиграфію, багаторічну плідну наукову діяльність було нагороджено членів УПТ НАН України: медаллю «За заслуги» II ступеня ГО «Спілка геологів України» О.П. Ольштинську, Н.І. Дикань, Т.І. Немировську; медаллю «За заслуги» III ступеня ГО «Спілка геологів України» М.І. Удовиченка

На пленарному засіданні було заслухано 7 доповідей, присвячених пам'яті видатного вченого­геолога, палеонтолога, стратиграфа, морського геолога, Президента Українського палеонтологічного товариства НАН України (2003–2020), академіка НАН України Петра Феодосійовича Гожика, його науковій спадщині, внеску в палеонтологію і стратиграфію та розбудову Українського палеонтологічного товариства НАН України, ролі у розвитку міжнародного наукового співробітництва.

Учасники конференції та сесії взяли надзвичайно активну участь у робочих засіданнях: було оприлюднено й обговорено 46 доповідей, у тому числі міждержавних наукових розробок (Україна-Польща та Україна-Азербайджан), у яких представлено широкий спектр напрямів сучасної науки: нові дані з вивчення різних груп викопної (від докембрію до антропогену) фауни та флори України та віддалених регіонів, біорізноманіття, морфології, таксономії, систематики, філогенії, тафономії; матеріали з вивчення міграції викопних організмів, палеогеографії і палеоекології басейнів седиментації. Було висвітлено розвиток органічного світу, його еволюційні зміни в інтервалі геологічного часу від пізнього докембрію до антропогену. Викладено матеріали з біостратиграфії фанерозою та верхнього докембрію і міжрегіональної кореляції біостратиграфічних підрозділів на основі етапності розвитку органічного світу. Порушено низку проблемних та дискусійних питань стратиграфії та палеонтології, популяризації науки та охорони об’єктів геологічної спадщини, статусу палеонтологічних колекцій музеїв та геологічних пам’ятників як національного надбання.

На конференції та сесії було презентовано видання «Еволюція органічного світу як основа стратиграфії і кореляції фанерозойських відкладів України»: матеріали міжнародної наукової конференції та XL сесії Українського палеонтологічного товариства НАН України, присвячених пам'яті академіка НАН України Петра Феодосійовича Гожика (Київ, 10–12 листопада 2021 р.). Київ, 2021. 120 с. / «Evolution of organic world as fundament of stratigraphy and correlation of Phanerozoic of Ukraine»: materials of International scientific conference and XL session of the Ukrainian Paleontological Society of NAS of Ukraine, dedicated to a memory of the Academician of NAS of Ukraine Petro Feodosiiovych Gozhyk (Kyiv, November 10–12, 2021). Кyiv, 2021. 120 p. (ISBN 978-966-02-9731-9), що містить 58 наукових повідомлень, серед авторів яких фахівці-палеонтологи України, Польщі, Білорусі, Росії, Придністров’я, Грузії, Азербайджану, Кенії.

На підсумковому засіданні міжнародної наукової конференції та ХL сесії Українського палеонтологічного товариства НАН України заслухано та обговорено доповідь президента УПТ НАН України док. геол. наук О.П. Ольштинської про результати конференції та сесії, окреслено перспективи палеонтологічних і стратиграфічних досліджень в Україні, прийнято резолюцію. Рішенням сесії до складу Товариства було прийнято чотирьох (4) нових членів. Учасники заходів, у тому числі іноземні, вкотре відзначили масштабність і високий рівень організації та проведення міжнародної наукової конференції та ХL сесії Українського палеонтологічного товариства НАН України, що відповідають світовим стандартам і є одними з найбільших у Східній Європі. Вони зауважили, що Українське палеонтологічне товариство НАН України є потужним науковим інтегруючим центром багатьох наукових напрямів вивчення біосфери минулого та палеонтолого-стратиграфічних досліджень, а сесії Товариства – найбільшим палеонтолого-стратиграфічним форумом в Україні.


Слайдер за фотозівітом конференції:

 

Завантажити повний звіт про Конференцію