Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Я.В. Антіпович, на засіданні спецради  Д 26.162.02 17 жовтня 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

17 жовтня 2019 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

АНТІПОВИЧ ЯНИ ВАЛЕНТИНІВНИ

на тему "Особливості трансформації закритої пористості пісковиків Донбасуза спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Баранов Володимир Андрійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії дослідження структурних змін гірських порід відділу геології вугільних родовищ великих глибин (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Вергельська Наталія Вікторівна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу гірничої геології (Державна установа «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України»).

Офіційний опонент - Охоліна Тетяна Вячеславівна, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник відділу геології корисних копалин (Інститут геологічних наук НАН України).

Переглянути автореферат Антіпович Яни Валентинівни

Переглянути дисертаційну роботу Антіпович Яни Валентинівни

Переглянути відгук опонента Вергельської Н.В.

Переглянути відгук опонента Охоліної Т.В.