Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук В.Г. Семенюка, на засіданні спецради Д 26.162.02 16 жовтня 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

16 жовтня 2019 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

СЕМЕНЮКА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА

на тему "Визначення прогнозно-пошукових ознак нафтогазоносності Бовтиської імпактної структури за геолого-структурними термо-атмо-гідролого-геохімічними данимиза спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Багрій Ігор Дмитрович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інституту геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Калашник Ганна Анатоліївна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри аеронавігації (Льотна академія Національного авіаційного університету МОН України).

Офіційний опонент - Альохін Віктор Іванович, доктор геологічних наук, доцент кафедри розвідки родовищ корисних копалин, Державний вищий навчальний заклад  «Донецький національний технічний університет» МОН України (м. Покровськ), завідувач кафедри геології, розвідки і збагачення корисних копалин.

Переглянути автореферат Семенюка Володимира Григоровича

Переглянути дисертаційну роботу Семенюка Володимира Григоровича

Переглянути відгук опонента Калашника Г.А.

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.