Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Є.С. Козія, на засіданні спецради  Д 26.162.02 18 квітня 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

18 квітня 2019 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

КОЗІЯ ЄВГЕНА СЕРГІЙОВИЧА

на тему "Токсичні та потенційно токсичні елементи у вугільних пластах Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового районуза спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Ішков Валерій Валерійович, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Вергельська Наталія Вікторівна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційний опонент - Маметова Людмила Федорівна, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії дослідження структурних змін гірських порід (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України).

Переглянути автореферат Козія Євгена Сергійовича

Переглянути дисертаційну роботу Козія Євгена Сергійовича

Переглянути відгук опонента Вергельської Н.В.

Переглянути відгук опонента Маметової Л.Ф.