Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук А.А. Локтєва, на засіданні спецради Д 26.162.02 19 грудня 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

19 грудня 2019 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

ЛОКТЄВА АНДРІЯ АНДРІЙОВИЧА

на тему "Геологічні чинники газоносності Закарпатського прогинуза спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти та газу.

Науковий керівник – Павлюк Мирослав Іванович, доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України, директор (Інститут геології і геохімії  горючих копалин НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Федоришин Дмитро Дмитрович, доктор геологічних наук, професор, завідуючий кафедри нафтогазової геофізики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу МОН України).

Офіційний опонент - Харченко Микола Васильович, кандидат геолого-мінеральгічних наук, завідувач відділення геології нафти та газу (Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Переглянути автореферат Локтєва Андрія Андрійовича

Переглянути дисертаційну роботу Локтєва Андрія Андрійовича

Переглянути відгук опонента Федоришина Д.Д.

Переглянути відгук опонента Харченка М.В.