Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук В.А. Глоня, на засіданні спецради  Д 26.162.02 18 квітня 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

18 квітня 2019 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

ГЛОНЯ ВІТАЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА

на тему "Особливості формування та прогнозування нафтогазоносності Срібнянського прогину комплексом структурно-термо-атмогеохімічних дослідженьза спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти і газу.

Науковий керівник – Багрій Ігор Дмитрович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інституту геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Куровець Сергій Сергійович, доктор геологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України).

Офіційний опонент - Лазарук Ярослав Григорович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геології нафти і газу (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України).

Переглянути автореферат Глоня Віталія Анатолійовича

Переглянути дисертаційну роботу Глоня Віталія Анатолійовича

Переглянути відгук опонента Куровця С.С.

Переглянути відгук опонента Лазарука Я.Г.