Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук В.П. Чепіля, на засіданні спецради  Д 26.162.02 19 грудня 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

19 грудня 2019 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

ЧЕПІЛЯ ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА

на тему "Геологічні умови формування та освоєння нетрадиційних вуглеводневих джерел Волино-Поділляза спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти та газу.

Науковий керівник – Багрій Ігор Дмитрович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інституту геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Федоришин Дмитро Дмитрович, доктор геологічних наук, професор, завідуючий кафедри нафтогазової геофізики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу МОН України).

Офіційний опонент - Лазарук Ярослав Григорович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геології нафти і газу (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України).

Переглянути автореферат Чепіля Володимира Петровича

Переглянути дисертаційну роботу Чепіля Володимира Петровича

Переглянути відгук опонента Федоришина Д.Д.

Переглянути відгук опонента Лазарука Я.Г.