Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук О.П. Олійник, на засіданні спецради  Д 26.162.02 16 жовтня 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

16 жовтня 2019 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

ОЛІЙНИК ОЛЕНИ ПЕТРІВНИ

на тему "Реконструкція палеотектонічних умов розвитку солянокупольних структур центральної частини Дніпровсько-Донецької западини у зв'язку з нафтогазоносністюза спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Мачуліна Світлана Олександрівна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геології вугільних родовищ (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри геології нафти і газу (Навчально-науковий інститут “Інститут геології” Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України).

Офіційний опонент - Матіщук Олександр Анатолійович, кандидат геологічних наук, старший викладач кафедри фізичної географії, краєзнавства та туризму (Криворізький державний педагогічний університет МОН України).

Переглянути автореферат Олійник Олени Петрівни

Переглянути дисертаційну роботу Олійник Олени Петрівни

Переглянути відгук опонента Огара В.В.

Переглянути відгук опонента Матіщука О.А.