Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук О.В. Бартащука, на засіданні спецради Д 26.162.02 22 квітня 2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

22 квітня2021 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

БАРТАЩУКА ОЛЕКСІЯ ВАЦЛАВОВИЧА

на тему "Геодинамічні умови нафтогазоносності Дніпровсько-Донецького палеорифту" за спеціальністю 04.00.01 - загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Суярко Василь Григорович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Азімов Олександр Тельманович, доктор геологних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу аерокосмічних досліджень Державної установи "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України"

Офіційний опонент - Альохін Віктор Іванович, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геологі, розвідки та збагачення родовищ корисних копалин Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонент - Лазарук Ярослав Григорович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу геології нафти і газу (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України).

Переглянути дисертаційну роботу Бартащука Олексія Вацлавовича (частина 1, частина 2)

Переглянути відгук опонента Азімова О.Т.

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.

Переглянути відгук опонента Лазарука Я.Г.