Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук Н.Я. Радковець, на засіданні спецради  Д 26.162.02 14 лютого 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

14 лютого 2019 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

РАДКОВЕЦЬ НАТАЛІЇ ЯРОСЛАВІВНИ

на тему "Еволюція осадових товщ південно-західного схилу Східноєвропейської платформи впродовж пізнього протерозою-фанерозою у зв'язку з їх потенційною нафтогазоносністюза спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти та газу.

Науковий консультант – Павлюк Мирослав Іванович, доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України, директор (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Крупський Юрій Зиновійович, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України)

Офіційний опонент - Куровець Сергій Сергійович, доктор геологічних наук, доцент, завідувача кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Офіційний опонент - Кутас Роман Іванович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу геотермії та сучасної геодинаміки (Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України)

Переглянути автореферат Радковець Наталії Ярославівни

Переглянути дисертаційну роботу Рядковець Наталії Ярославівни

Переглянути відгук опонента Крупського Ю.З.

Переглянути відгук опонента Куровця С.С.

Переглянути відгук опонента Кутаса Р.І.