Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук К.М. Стародубця, на засіданні спецради  Д 26.162.02 17 жовтня 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

17 жовтня 2019 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

СТАРОДУБЦЯ КИРИЛА МИКОЛАЙОВИЧА

на тему "Розробка прогнозно-пошукових критеріїв вуглеводневих покладів в кристалічному фундаменті Дніпровсько-Донецької западини на прикладі Юліївсько-Скворцівського полігонуза спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Багрій Ігор Дмитрович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інституту геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Калашник Ганна Анатоліївна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри аеронавігації (Льотна академія Національного авіаційного університету МОН України).

Офіційний опонент - Альохін Віктор Іванович, доктор геологічних наук, доцент кафедри розвідки родовищ корисних копалин, Державний вищий навчальний заклад  «Донецький національний технічний університет» МОН України (м. Покровськ), завідувач кафедри геології, розвідки і збагачення корисних копалин.

Переглянути автореферат Стародубця Кирила Миколайовича

Переглянути дисертаційну роботу Стародубця Кирила Миколайовича (частина 1, частина 2)

Переглянути відгук опонента Калашника Г.А.

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.