Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук О.В. Яременко, на засіданні спецради  Д 26.162.02 27 січня 2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

27 січня 2021 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

ЯРЕМЕНКО ОЛЬГИ ВІТАЛІЇВНИ

на тему "Геологічні умови формування та розробки Торчинського родовища апатит-ільменітових руд Українського щита" за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Науковий керівник – Ремезова Олена Олександрівна, доктор геологічних наук, завідувач відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Альохін Віктор Іванович, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геологі, розвідки та збагачення родовищ корисних копалин Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонент - Костенко Микола Михайлович, доктор геологічних наук, голова Науково-редакційної ради Державної служби геології та надр України, завідувач відділу геології рудних та нерудних корисних копалин Українського державного геологорозвідувального інституту.

Переглянути автореферат Яременко Ольги Віталіївни

Переглянути дисертаційну роботу Яременко Ольги Віталіївни

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.

Переглянути відгук опонента Костенко М.М.