Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук О.А. Шевчук, на засіданні спецради  Д 26.162.02 27 січня 2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

27 січня 2021 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

ШЕВЧУК ОЛЕНИ АНДРІЇВНИ

на тему "Стратиграфія середньої юри - крейди України за мікрофосиліями" за спеціальністю 04.00.01 - загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Іванік Михайло Михайлович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Єсипович Станіслав Михайлович, доктор геологічних наук, завідувач відділу аерокосмічних досліджень в геології Державної установи "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України".

Офіційний опонент - Костенко Микола Михайлович, доктор геологічних наук, голова Науково-редакційної ради Державної служби геології та надр України, завідувач відділу геології рудних та нерудних корисних копалин Українського державного геологорозвідувального інституту.

Офіційний опонент - Рудько Георгій Ілліч, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри екології, екологічного контролю та аудиту Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин.

Переглянути автореферат Шевчук Олени Андріївни

Переглянути дисертаційну роботу Шевчук Олени Андріївни (том 1,  том 2 ч.1, том 2 ч.2)

Переглянути відгук опонента Єсиповича С.М.

Переглянути відгук опонента Костенко М.М.

Переглянути відгук опонента Рудько Г.І.