Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук Л.С. Осьмачко, на засіданні спецради  Д 26.162.02 28 січня 2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

28 січня 2021 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

ОСЬМАЧКО ЛЮБОВІ СТЕПАНІВНИ

на тему "Геодинамічні умови формування докембрійської структури та окремих рудоперспективних об'єктів Українського щита" за спеціальністю 04.00.01 - загальна та регіональна геологія.

Науковий консультант – Щербак Микола Петрович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Гінтов Олег Борисович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту геофізики імені С.І.Субботіна НАН України

Офіційний опонент - Альохін Віктор Іванович, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геологі, розвідки та збагачення родовищ корисних копалин Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонент - Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри геології нафти і газу Навчально-наукового інституту “Інститут геології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України).

Переглянути дисертаційну роботу Осьмачко Любові Степанівни (ч.1, ч.2)

Переглянути відгук опонента Гінтова О.Б.

Переглянути відгук опонента Альохіна В.І.

Переглянути відгук опонента Огара В.І.