Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Д 26.162.01

04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія

Наказом МОН України від "10" квітня 2017р. № 693 на період до 31 грудня 2019р. спеціалізованій вченій раді Д 26.162.01 надано право проводити захист дисертацій за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

 1. Голова ради - ГОЖИК Петро Феодосійови, академік НАН України, директор Інституту, доктор геологічних наук НАН України, 04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія.
 2. Заступник  голови - ЗОСИМОВИЧ Володимир Юрійович, доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут геологічних наук НАН України 04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія.
 3. Вчений секретар - СУХОВ Олег Анатолійови, кандидат геологічних наук, 04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія.
 4. АНДРЕЄВА-ГРИГОРОВИЧ Аїда Сергіївна, професор, доктор геолого-мінералогічних наук, 04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія.
 5. БЕРЕЗОВСЬКИЙ Анатолій Анатолійович, професор, доктор геологічних наук, завідувач відділу, Криворізький національний університет, 04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія.
 6. ЖАБІНА Наталія Миколаївна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геологічних наук НАН України 04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія.
 7. ЛЕЩУХ Роман Йосипович, професор, доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу, Львівський національний університет ім. І. Франка, 04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія.
 8. МАТВЄЄВ Андрій В’ячеславович, доктор геологічних наук, доцент, завідувач відділу, Харківський національний університет ім. В. Каразіна, 04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія.
 9. НЕМИРОВСЬКА Тамара Іллівна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геологічних наук НАН України  04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія.
 10. ОГАР Віктор Володимирович, професор, доктор геологічних наук, завідувач відділу, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, професор, - палеонтологія і стратиграфія.
 11. ПОЛЄТАЄВ Владислав Інокентійович, доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут геологічних наук НАН України 04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія.
 12. СІРЕНКО Олена Ананіївна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геологічних наук НАН України  04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія.
 13. ЯКУШИН Леонід Миколайович, доктор геологічних наук, головний науковий співробітник, ДП “Науканафтогаз” 04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія.
 14. ДИКАНЬ Наталія Іванівна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут геологічних наук НАН України 04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія.
 15. ОЛЬШТИНСЬКА Олександра Петрівна, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут геологічних наук НАН України.