Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук А.В.Матвєєва, на засіданні спецради  Д 26.162.01 05 квітня 2017 р.

ОГОЛОШЕННЯ

5 квітня 2017 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

МАТВЄЄВА АНДРІЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

на тему "Вапняковий нанопланктон крейди південного схилу Українського щита та його південного обрамлення" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Андрєєва-Григорович Аїда Сергіївна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут геологічних наук НАН України)

Офіційний опонент - Якушин Леонід Миколайович, доктор геологічних наук, доцент (Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової  промисловості» (НАК «Нафтогаз України» ДП «Науканафтогаз»)

Офіційний опонент - Даценко Людмила Миколаївна, доктор геологічних наук, декан природничо-географічного факультету (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького)

Переглянути автореферат Матвєєва Андрія Вячеславовича

Переглянути дисертаційну роботу Матвєєва Андрія Вячеславовича (частина 1частина 2додатки)

Переглянути відгук опонента Андрєєвої-Григорович А.С.

Переглянути відгук опонента Якушина Л.М.

Переглянути відгук опонента Даценко Л.М.