Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук О.Д.Веклич, на засіданні спецради Д 26.162.01 13 травня 2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

13 травня 2021 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

ВЕКЛИЧ ОЛЕНИ ДМИТРІВНІ

на тему "Біостратиграфія верхньокрейдових відкладів Північної окраїни Донбасу за форамініферами" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Іванік Михайло Михайлович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Березовський Анатолій Анатолійович, доктор геологічних наук, професор, декан геолого-екологічного факультету Криворізького національного університету.

Офіційний опонент - Гнилко Світлана Ритомирівна, кандидат геологічних наук, молодший науковий співробітник відділу проблем геології Карпат Інституту геології та геохімії горючих копалин НАН України.

Переглянути дисертаційну роботу Веклич Олени Дмитрівни  (частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5, частина 6, частина 7, додаток ч.1, додаток ч.2, додаток ч.3, додаток ч.4, додаток ч.5, додаток ч.6, додаток ч.7, окремі рисунки)

Переглянути відгук опонента Березовського А.А.

Переглянути відгук опонента Гнилко С.Р.