Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Ю.В.Клименко, на засіданні спецради Д 26.162.01 12 травня 2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

12 травня 2021 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

КЛИМЕНКО ЮЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНОЇ

на тему "Спікули губок з юрських та крейдових відкладів платформної України" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Іванік Михайло Михайлович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Матвєєв Андрій В’ячеславовичдоктор геологічних наук, доцент, завідувач кафедри геології  Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Офіційний опонент - Данилів Андрій Ярославович, кандидат геологічних наук, завідувач Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка.

Переглянути дисертаційну роботу Клименко Юлії Володимирівни

Переглянути відгук опонента Матвєєва А.В.

logo EGS
НАН України
geo journal
збірка
© 2023 Інститут геологічних наук НАН України