Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук І.І.Іщенко, на засіданні спецради  Д 26.162.01 06 квітня 2017 р.

ОГОЛОШЕННЯ

6 квітня 2017 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

ІЩЕНКО ІГОРЯ ІВАНОВИЧА

на тему "Стратиграфія та умови накопичення крейдових відкладів зонизчленування Східноєвропейської платформи та Скіфської плити (український сектор) у зв’язку з нафтогазоносністю" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Полєтаєв Владислав Інокентійович, доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник (Інститут геологічних наук НАН України)

Офіційний опонент - Даценко Людмила Миколаївна, доктор геологічних наук, декан природничо-географічного факультету (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького)

Офіційний опонент - Григорчук Костянтин Ігорович, доктор геологічних наук, в.о. завідувача відділу седиментології провінцій горючих копалин (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України)

Переглянути дисертаційну роботу Іщенко Ігоря Івановича (частина 1частина 2частина 3частина 4частина 5частина 6)

Переглянути відгук опонента Полєтаєва В.І.

Переглянути відгук опонента Даценко Л.М.