Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Я.С.Курепи, на засіданні спецради  Д 26.162.01 10 липня 2018 р.

ОГОЛОШЕННЯ

10 липня 2018 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

КУРЕПИ ЯРОСЛАВА СЕРГІЙОВИЧА

на тему "Стратиграфія і двостулкові молюски верхньокрейдових відкладів північно-східної частини Волино-Поділля" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Лещух Роман Йосипович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри історичної геології і палеонтології (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Дикань Наталія Іванівна, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу геології антропогену (Інститут геологічних наук НАН України)

Офіційний опонент - Якушин Леонід Миколайови, доктор геологічних наук, головний науковий співробітник відділу перспектив нафтогазоносності осадових басейнів (ДП «Науканафтогаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»)

Переглянути дисертаційну роботу Курепи Ярослава Сергійовича

Переглянути відгук опонента Дикань Н.І.

Переглянути відгук опонента Якушина Л.М.