Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук О.А.Шевчук, на засіданні спецради  Д 26.162.01 31 січня 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

31 січня 2019 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

ШЕВЧУК ОЛЕНИ АНДРІЇВНИ

на тему "Мікрофосилії та біостратиграфія середньої юри – крейди України" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий консультант– Іванік Михайло Михайлович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Іщенко Ігор Івановичдоктор геологічних наук, головний науковий співробітник відділу надрокористування та геолого-економічних оцінок відділення геології нафти і газу центру нафтогазогеологічних та сейсмічних досліджень (ДП «Науканафтогаз» Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»).

Офіційний опонент - Рилова Тетяна Борисівна, доктор геолого-мінералогічних наук, головний науковий співробітник лабораторії геодинаміки і палеогеографії (Інститут природокористування НАН Білорусії)

Офіційний опонент - Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка).

 

Переглянути дисертаційну роботу Шевчук Олени Андріївни (Том 1Том 2.1, Том 2.2)

Переглянути відгук опонента Іщенка І.І.

Переглянути відгук опонента Рилової Т.Б.

Переглянути відгук опонента Огаря В.В.