Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Ю.В.Доротяк, на засіданні спецради  Д 26.162.01 13 травня 2021 р. 

ОГОЛОШЕННЯ

13 травня 2021 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

ДОРОТЯК ЮЛІЇ БОГДАНІВНИ

на тему "Біостратиграфія верхньоюрських та нижньокрейдових відкладів (оксфорд-нижній беріас) Гірського Криму за форамініферами" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Іванік Михайло Михайлович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу стратиграфії та палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Офіційний опонент - Гриценко Володимир Петрович, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент в.о. завідуючого відділом геології Національного науково-природничого музею НАН України.

Переглянути дисертаційну роботу Доротяк Юлії Богданівни (Том 1Том 2)

Переглянути відгук опонента Огара В.В.

Переглянути відгук опонента Гриценко В.П.