Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук С.Р.Гнилко, на засіданні спецради  Д 26.162.01 05 квітня 2017 р.

ОГОЛОШЕННЯ

5 квітня 2017 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандадата геологічних наук

ГНИЛКО СВІТЛАНИ РИТОМИРІВНИ

на тему "Форамініфери і стратиграфія палеоцен-еоценових відкладів Українських Карпатза спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Андрєєва-Григорович Аїда Сергіївна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут геологічних наук НАН України).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Березовський Анатолій Анатолійович, доктор геологічних наук, доцент, декан геолого-екологічного факультету (Криворізький технічний університет)

Офіційний опонент - Стефанська Тетяна Арнольдівна, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри геології і гідрогеології (Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара)

Переглянути автореферат Гнилко Світлани Ритомирівни (додаток до автореферату)

Переглянути дисертаційну роботу Гнилко Світлани Ритомирівни (частина 1частина 2частина 3частина 4частина 5частина 6)

Переглянути відгук опонента Березовського А.А.

Переглянути відгук опонента Стефанської Т.А.