Інститут геологічних наук Національної академії наук України

 Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук І.С.Супрун, на засіданні спецради  Д 26.162.01 12 травня 2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

12 травня 2021 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

СУПРУН ІРИНИ СЕРГІЇВНИ

на тему "Біостратиграфія палеоценових відкладів Українських Карпат за нанопланктоном" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Андрєєва-Григорович Аіда Сергіївна, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України, .

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Матвєєв Андрій В’ячеславовичдоктор геологічних наук, доцент, завідувач кафедри геології  Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Офіційний опонент - Іваніна Антоніна Валентинівна, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри загальної та історичної геології і палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Переглянути дисертаційну роботу Супрун Ірини Сергіївни (додаток)

Переглянути відгук опонента Матвєєва А.В.

Переглянути відгук опонента Іваніни А.В.