Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук З.З.Хевпи, на засіданні спецради  Д 26.162.01 10 липня 2018 р. 

ОГОЛОШЕННЯ

10 липня 2018 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

ХЕВПИ ЗЕНОНА ЗЕНОНОВИЧА

на тему "Стратиграфія і молюски крейдових відкладів Українських Карпат" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Лещух Роман Йосипович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри історичної геології і палеонтології (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Березовський Анатолій Анатолійович, доктор геологічних наук, доцент, декан геолого-екологічного факультету (Криворізький технічний університет)

Офіційний опонент - Маслун Нінель Володимирівна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник відділу екології та геопошукових досліджень (Інститут геологічних наук НАН України)

Переглянути дисертаційну роботу Хевпи Зенона Зеноновича

Переглянути відгук опонента Березовського А.А.

Переглянути відгук опонента Маслун Н.В.