Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук А.І.Мартишина, на засіданні спецради  Д 26.162.01 11 травня 2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

11 травня 2021 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

МАРТИШИНА АНДРІЯ ІВАНОВИЧА

на тему "Фосилії пізнього венду (едіакарію) Поділля та їх значення для вивчення ранніх етапів еколюції органічного світу" за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.

Науковий керівник – Огар Віктор Володимирович, доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» Київського національноо університету ім. Т.Г. Шевченка.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Полєтаєв Владислав Інокентійович, доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу стратиграфії та палеонтології палеозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційний опонент - Палій Володимир Михайлович, кандидат геолого-мінералогічних наук, начальник відділу наукових і керівних кадрів Президії НАН України.

Переглянути дисертаційну роботу Мартишина Андрія Івановича (частина 1, частина 2)

Переглянути відгук опонента Полєтаєва В.І.

Переглянути відгук опонента Палія В.М.