Інститут геологічних наук Національної академії наук України

 

Завідуючий відділом Полєтаєв Вадим Інокентійович докт. геол.-мін. наук, с.н.с. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вчений секретар відділу Бояріна Наталія Іванівна канд. геол.-мін. наук, с.н.с. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  тел. 486 - 32 - 38

Полєтаев

Полєтаев Владислав Інокентійович

Завідувач відділу

Доктор геолого-мінералогічних наук

Немировська

Немировська Тамара Іллівна

Провідний науковий співробітник

Доктор геологічних наук

Бояріна Наталія Іванівна

Бояріна Наталія Іванівна

Старший науковий співробітник

Кандидат геолого-мінералогічних наук

Єфіменко Валентина Іванівна

Єфіменко Валентина Іванівна

Старший науковий співробітник

Кандидат геологічних наук

Котляр Олег Юхимович

Котляр Олег Юхимович

Старший науковий співробітник

Кандидат геолого-мінералогічних наук

Сухов Олег Анатолійович

Старший науковий співробітник

Кандидат геолого-мінералогічних наук

Коваленко Ганна Григорівна

Молодший науковий співробітник

Відділ був створений у 1945р. як «відділ стратиграфії і літології палеозойських відкладів». Засновниками відділу були чл.-кор. АН України К.О. Новик та академік Б.І. Чернишов. Сучасну назву відділ отримав у 1963р. З 1960 р. відділ очолює Д.Є. Айзенверг. У 60 – 80-ті роки у відділі працювало більше двох десятків науковців. Серед них були: Д.Є. Айзенверг, Н.Є. Бражнікова, П.Д. Потієвська, О.І. Берченко, Н.І. Бояріна, М.В. Вдовенко, С.В. Горак, Н.М. Дунаєва, Н.В. Зернецька, В.В. Кир’янов, Р.Й. Козицька, Л.І. Константиненко, О.Ю. Котляр, В.С. Крандієвський, О.М. Ліпнягов, Т.І. Немировська, В.І. Полєтаєв, М.Т. Сергеєва, П.Д. Цегельнюк, О.К. Щоголєв.

Протягом останніх 40 років віділ очолювали – С.В. Горак (1978-1986), П.Д. Цегельнюк (1986-2001), В.І. Полєтаєв (з 2001р. по теперішній час). Зараз у відділі працюють семеро науковців, в тому числі 2 доктори і 4 кандидати геолого-мінералогічних наук: Н.І. Бояріна (флора пізнього карбону і ранньої пермі), В.І. Єфіменко (форамініфери та водорості раннього карбону і башкирського віку), О.Ю. Котляр (форамініфери і брахіоподи пізнього девону і раннього карбону), Т.І. Немировська (конодонти карбону), В.І. Полєтаєв (брахіоподи пізнього палеозою), О.А. Сухов (водорості раннього карбону), Г.Г. Коваленко (флора пізнього карбону).

Завідувачі відділу:

Айзенверг Давид Єфремович (1908-1994) – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, двічі лауреат Державної премії України, першовідкривач вугільного родовища Західного Донбасу, з 1960 по 1978 рр. очолював відділ, виступає як визнаний керівник наукового колективу фахівців з палеонтології та стратиграфії відділу палеозою України і, в першу чергу, карбону Великого Донбасу.
Горак Сергій Володимирович (1922-1997) – доктор геолого-мінералогічних наук, проводив наукові дослідження у галузі систематики і стратиграфічного розподілу остракод у відкладах кам’яновугільного періоду, з 1978 по 1986 – завідувач відділом, з 1986 по 1989 рр. – науковий консультант.
Цегельнюк Петро Дем’янович (1936 р.н.) – доктор геолого-мінералогічних наук, провідний науковий співробітник, з 1986 по 2001р – завідувач відділу, основні наукові напрямки – палеонтологія безхребетних (хітинозої, брахіоподи, граптоліти) та стратиграфія силуру і нижнього девону України (Волино-Поділля).
Полєтаев Владислав Інокентійович (1938 р.н.) – в.о. завідуючого відділом; доктор геологічних наук; основні наукові напрямки – система, склад та поширення кам’яновугільних брахіопод, місцева і регіональна стратиграфія відкладів верхнього палеозою України, теоретичні питання стратиграфічної класифікації; з 2001 р. по теперішний час очолює відділ; нагороджений Спілкою геологів України двома медалями «За заслуги», «Почесною грамотою» Президії НАН України, відзнакою НАН України «За професійні здобутки» та ювілейною відзнакою «100 років створення Державної геологічної служби України»; лауреат премії імені П. А. Тутковського за 2020р.

Головні напрями досліджень

 • Вивчення морфології, систематичного складу та реконструкція філогенезу провідних груп викопної фауни і флори палеозою України.
 • Виявлення закономірностей еволюції та встановлення основних етапів розвитку фауни і флори палеозою України.
 • Розробка теоретичних основ систематики і таксономії викопної фауни і флори.
 • Стратифікація і біохронологія осадових відкладів різних седиментаційних басейнів України та кореляція стратонів палеозою з підрозділами Міжнародної стратиграфічної шкали.

Основні результати досліджень

Фундаментальні:

 • Розроблені питання систематики та номенклатури найважливіших у біостратиграфічному відношенні груп викопних організмів: брахіопод девону та карбону; форамініфер раннього карбону та башкирського ярусу; спіриферид карбону Східної Європи; конодонтів карбону України, Німеччини, Іспанії і Китаю; водоростей пізнього девону, раннього карбону та раннього башкиру України; флори пізнього карбону і ранньої пермі Донбасу.
 • В аспекті вирішення проблеми границь Міжнародної стратиграфічної шкали палеозою встановлені види конодонтів в карбоні Донбасу та пізніше виявлені в інших регіонах світу запропоновані Міжнародній кам'яновугільній підкомісії МСГН у якості маркерів для визначення границь між візейським і серпуховським, башкирським і московським та московським і касимовським ярусами МСШ кам'яновугільної системи (Т.І. Немировська).
 • На основі встановленого в Донбасі безперервного ряду еволюційного розвитку представників роду Eoparastaffella (форамініфери) визначена нижня границя візейського ярусу кам'яновугільної системи МСШ (М.В. Вдовенко).
 • Підготовлено нову редакцію «Стратиграфічного кодексу України» (2012 р., В.І. Полєтаєв у співавторстві).
 • Розроблена методика палеофітоценологічного обґрунтування фітозональних та регіональних стратонів, яка включає нові прийоми аналізу фітостратиграфічних та палеофітоценотичних даних для розшифровки розвитку рослинного покриву в масштабах геологічного часу (Н.І. Бояріна).

Регіональні:

 • Монографічно вивчені та ревізовані систематичний склад девонських брахіопод України (О.Ю. Котляр), кам’яновугільних брахіопод (В.І. Полєтаєв), ранньокам’яновугільних водоростей (О.А. Сухов), кам’яновугільних форамініфер та водоростей (В.І. Єфіменко), кам’яновугільних конодонтів (Т.І. Немировська), пізньокам’яновугільної флори (Н.І. Бояріна, Г.Г. Коваленко).
 • Проведено модернізацію регіональних стратиграфічних схем та описані стратотипи регіональних підрозділів карбону Доно-Дніпровського прогину (В.І. Полєтаєв, М.В. Вдовенко, О.К. Щеголев, Н.І. Бояріна, В.І. Єфіменко).
 • Розроблені за форамініферами та удосконалені стратиграфічні схеми карбону Львівського прогину та Переддобрудзького прогину (М.В. Вдовенко, О.І. Берченко, В.І. Полєтаєв).
 • Підготовлено і оприлюднено монографічний опис стратиграфії палеозою України (В.І. Полєтаєв, М.В. Вдовенко, Л.І. Константиненко, О.І. Берченко, , Н.І. Бояріна, , Т.І. Немировська, О.К. Щеголев).
 • Розроблені біозональні шкали серпуховського, башкирського і московського ярусів карбону Донбасу за конодонтами (Т.І. Немировська).
 • Детально розчленована нижня частина башкирского ярусу Донбасу за появою видів-індексів в еволюційній послідовності на основі вивчення трендів прогресивно еволюціонуючих родин форамініфер Eostaffellidae та Pseudostaffellidae і родин водоростей Beresellaceae та Stacheinaceae (В.І. Єфіменко).
 • Обґрунтовано положення серединної границі карбону у Донбасі за форамініферами та водоростями (В.І. Єфіменко).
 • Розроблена біозональна шкала серпуховського і нижньої частини башкирського ярусів карбону Донбасу за водоростями (В.І. Єфіменко).
 • Реконструйовано палеоекологічні особливості морського палеобасейну Донбасу на рубежі міссісіпію – пенсильванію на основі мікрофаціального аналізу карбонатного осадкоутворення у регіоні (В.І. Єфіменко).
 • Розроблена зональна макрофлористична шкала середнього і верхнього карбону (пенсильванської підсистеми) Донецького басейну (Н.І. Бояріна).
 • Виконані реконструкції палеофітоценозів прибережно-водної рослинності, приморських низовин, заплавно-дельтових рівнин, річкових долин, межиріч та проведена класифікація пізньокам’яновугільної рослинності з використанням флористичного підходу за методом Браун-Бланке та виділено палеосинтаксони від асоціації до класу (Н.І. Бояріна).
 • Проведено палеофітоценологічне обґрунтування регіоярусів та їх границь верхнього карбону Донецького басейну, яке відображає палеофітоценотичні перебудови в світлі етапності розвитку рослинного покриву і фіксує основні палеоекосистемні рубежі (Н.І. Бояріна).

Прикладні:

Розроблені атласи ранньокам’яновугільних форамініфер Львівсько-Волинського басейну та Переддобрудзького прогину (Вдовенко М.В.), візейських водоростей Доно-Дніпровського прогину (Берченко О.І., Сухов О.А.), пізньодевонських брахіопод Дніпровсько-Донецької западини (Котляр О.Ю.), кам’яновугільних спіриферид Східної Європи (Полєтаєв В.І.) відповідно до сучасних досягнень систематики для подальшого користування фахівцями з геологічної зйомки, стратиграфії і палеонтології.

За результатами досліджень співробітниками відділу за останні 20 років опубліковано 14 монографій та понад 130 наукових статей. Основні публікації відділу присвячені монографічному вивченню та ревізії систематичного складу викопних груп фауни та флори, вивченню опорних розрізів та стратиграфії палеозою України, удосконаленню та обґрунтуванню стратиграфічних підрозділів різного рангу палеозою України, розробці біостратиграфічних зон тощо.

Найсуттєвіші результати роботи відділу відображенні в наступних монографіях та статтях.

Монографії:

 • Nemyrovska T.I., Perret M.-F., Alekseev A.S. On Moscovian (Late Carboniferous) conodonts of the Donets Basin, Ukraine // N. Jb. Geol. Palaеont. Abh. – 1999. – Vol. 214, № 1-2. – P. 169-194.
 • Nemyrovskа T.I. Bashkirian conodonts of the Donets Basin // Scripta Geologica. – 1999. – № 119. – 115 р.
 • Берченко О.І. Атлас известковых водорослей позднего девона Украины.– Киев: Наук. думка, 2003. – 102 с.
 • Nemyrovskа T.I (with appendix of Elias Samanakassou). Late Visean/early Serpukhovian conodont succession from the Triollo section, Palencia (Cantabrian Mountains, Spain) // Scripta Geologica, 2005. – V. 129. – P. 13-89.
 • Fohrer B., Nemyrovskа T.I., Samankassou E., Ueno K. The Pennsylvanian (Moscovian) Izvarino section, Donets Basin, Ukraine: a multidisciplinary study of microfacies, biostratigraphy (conodonts, foraminifers, and ostracods), and paleoecology // Journal of Paleontology, Suppl., 2007. – No 5, vol. 81, Memoir 69. – 85 p.
 • Nemyrovska T.I. Late Moscovian (Carboniferous) conodonts of the genus Swadelina from the Donets Basin, Ukraine // Micropaleontology. – 2011. – Vol. 57, № 6. – P. 491-505.
 • Nemyrovskа T.I., Wagner R.H., Winkler Prins C.F., Montanez I. Conodont faunas across the mid-Carboniferous boundary from the Barcaliente Formation at La Lastra (Palentian Zone, Cantabrian Mountains, northwest Spain); geological setting, sedimentological characters and faunal descriptions // Scripta Geologica, 2011. – V. 143. – P. 127-183.
 • Полєтаєв В.І., Вдовенко М.В., Щоголєв О.К., Бояріна Т.І., Макаров І.А. Стратотипи регіональних стратиграфічних підрозділів карбону і нижньої пермі Доно-Дніпровського прогину. – К.: Логос, 2011. – 236 с.
 • Стратиграфічний кодекс України (автори: П.Ф. Гожик, В.М. Семененко, В.І. Полєтаєв, Л.І. Константиненко та ін.) НСК України, Київ. 2012. – 65 с.
 • Берченко О.И., Сухов О.А. Известковые водоросли визейских отложений Доно-Днепровского прогиба. К. – 2013. – 167 с.
 • Вдовенко М.В. Атлас раннекаменноугольных фораминифер Львовско-Волынского бассейна и Придобруджинского прогиба. К. – Наш формат. 2013. – 128 с.
 • Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України у двох томах. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / Гол. ред. П.Ф. Гожик. – К.: Логос, 2013.
 • Гожик П.Ф., Маслун Н.В., Єфіменко В.І., Жабіна Н.М., Очаковський В.Ю., Шевченко Т.В., Супрун І.С. Палеонтологічне товариство України. Київ: Фоліант, 2017. 120 с.
 • Котляр О.Е. Атлас позднедевонских брахиопод Днепровско-Донецкой впадины. Киев: Принт-Квик, 2017. 87 с.
 • Полетаев В.И. Атлас-определитель каменноугольных спириферид Восточной Европы. – Киев: Национальная Академия наук Украины, Институт геологических наук, 2018. – 408 с. (ISBN 978-966-02-8430-2).
 • Barrick J.E. Alekseev A.S., Blanko-Ferrera S., Goreva N.V., Hu K., Lambert L.L., Nemyrovska T.I., Qi Y., Scott R.M. and Sanz-López J. Carboniferous conodont biostratigraphy // The Geological Society Special Publication. – 2021. – 512 p. http://sp.lyellcollection.

Статті:

 • Nemyrovska T.I., Poletaev V.I., Vdovenko M.V. The Kalmius section, Donbas, Ukraine, U.S.S.R.: a Soviet proposal for the Mid-Carboniferous boundary stratotype // Cour. Forsch. Inst. Senckenberg, CFS. – 1990. – V. 130. – P. 242-472.
 • Nemyrovska T.I., Nigmadganov I.M. The Mid-Carboniferous event // Cour.Forsch. Inst. Senckenberg, CFS. – 1994. V. 168. – P. 319-335.
 • Єфіменко В.І. Экология и фациальная приуроченность фораминифер и водорослей переходных турнейско-визейских отложений юго-вос точной прибортовой части Днепровско-Донецкой впадины: Зб. наук. пр. Геол. ін-ту Київського ун-ту. – Київ, 1995. – № 1. – С. 48–54.
 • Nemyrovska T.I., Perret M.-F., Alekseev A.S. On Moscovian (Late Carboniferous) conodonts of the Donets Basin, Ukraine // N. Jb. Geol. Palaеont. Abh. – 1999. – Vol. 214, № 1-2. – P. 169-194.
 • Берченко О.І., Єфіменко В.І., Сухов О.А. Комплекси водоростей нижнього карбону Донбасу та їх стратиграфічне значення // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України: Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України / відп. ред. П.Ф. Гожик. – Київ, 2005.– С. 43-46.
 • Боярина Н.И. Позднекаменноугольные Odontopteris Brongniart Донецкого басейна: морфология, фациальная приуроченность и распространение // Сучасні напрямки української геологічної науки: Зб. наук. пр. ІГН НАН України / П.Ф.Гожик, відпов. ред. – Київ, 2006. − С. 182-189.
 • Бояріна Н.І. Пізньостефансько-ранньоотенська флора картамиської світи Донецького басейну // Палеонтол. зб. – 2006. – № 38. – С. 3-10.
 • Єфіменко В.І. Мікрофації пограничних серпуховсько-башкирських карбонатних відкладів Донбасу // Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою і фанерозою України: Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України / відп. ред. П.Ф. Гожик.– Київ, 2006. – С. 71–83.
 • Єфіменко В.І. Розріз урочища “Чорна скеля” як стратотип нижньої частини фенінського горизонту Донбассу // Сучасні напрямки української геологічної науки: Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України / відп. ред. П.Ф. Гожик. – Київ, 2006. – С. 190–197.
 • Боярина Н.И. Морфологический анализ листвы и семян Odontopteris osmundaeformis (Schlotheim) Zeiller из гжельских отложений Донецкого басейна // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. пр. ІГН НАН України / П.Ф.Гожик, відпов. ред. – Київ, 2007. − С. 100-104. http://mmtk.ginras.ru/pdf/UPO-2007.pdf
 • Єфіменко В.І., Огар В.В. Палеонтологічне обґрунтування біостратиграфічного поділу нижнього карбону зони зчленування Доно-Дніпровського прогину з південним схилом Воронезької антеклізи // Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України: Зб. наук. пр. ІГН НАН України / відп. ред. П.Ф. Гожик. – Київ, 2008. – С. 38–48. +фото С. 490–493.
 • Котляр О.Ю. Схема стратиграфії девону Дніпровсько-Донецької западини (короткий нарис історії розробки, сучасний стан, крок до вдосконалення) // Тект. і стратигр. – 2010. – Вип. 37. – С. 51-63.
 • Полєтаєв В.І., Вдовенко М.В., Берченко О.І. Модернізована стратиграфічна схема карбону північного борту Донецького басейну // Тект. і стратигр. – 2010. – Вип. 37. – С. 64-80.
 • Гожик П.Ф., Полетаев В.И., Константиненко Л.І. Модернізація стратиграфічних схем фанерозою України // Геол. журн. – 2011. – № 1. – С. 7-14.
 • Eros J.M., Montanez I.P., Osleger D.A., Davydov V.I., Nemyrovska T.I., Poletaev V.I., Zhykalyak M.V. Sequence stratigraphy and onlap history of the Donets Basin, Ukraine: Insight into Carboniferous icehouse dynamics // Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. – 2011. – № 3. – 25 р.
 • Nemyrovska T.I. On the Moscovian conodont zonation of the Donets Basin, Ukraine // Newsletter on Carboniferous stratigraphy. – 2011. – V. 29. – S. 56-61.
 • Єфіменко В.І. Cерединна границя карбону в Донбасі (за форамініферами та водоростями // Зб. наук. праць ІГН НАН України / голов. ред. П.Ф. Гожик. – Київ. – 2013. – Т. 6, вип. 1.– С. 28-38.
 • Полетаев В.И. Основные этапы эволюции внутреннего строения некоторых родов каменноугольных спириферид Палеотетиса // Зб. наук. праць ІГН НАН України. – К., 2013. – Т.6, вип. 1. – С. 11-16.
 • Константиненко Л.І., Берченко О.І., Котляр О.Ю., Полєтаєв В.І., Єфіменко В.І. Головні напрями та результати модернізації стратиграфічних схем кембрію, ордовику, силуру і девону України (1993-2013 рр.) // Геол. журн. – 2014. – № 1(346). – С. 64-72.
 • Котляр О.Ю. Головні напрями та результати модернізації стратиграфічних схем кембрію, ордовику, силуру і девону України (1993-2013 рр.) у співавторстві // Геол. журн. – 2014. – № 1(346). – С. 64-72.
 • Сухов О.А. Форамініфери і мікрофації верхньодевонських відкладів північної частини Львівського палеозойського прогину // Палеон. зб. – 2015. – вип. 47. – С. 20-32. (https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Nep_Syhov_51.pdf)
 • Боярина Н.И. Макрофлористические зоны среднего и верхнего карбона (пенсильванской подсистемы) Донецкого бассейна // Геол. журн. – 2016. – № 1 (354). – С. 21-35. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2016.1.97280
 • Полєтаєв В.І., Бояріна Н.І., Вдовенко М.В., Єфіменко В.І. , Немировська Т.І. , Щоголєв О.К., Коваленко Г.Г. Головні напрями та результати модернізації стратиграфічних схем карбону та пермі України (1993-2014 рр.) // Тектоніка та стратиграфія. – 2016. – Вип. 43. – С. 58-68. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2016.108291
 • Полетаев В.И., Рябоконь Т.С. О взаимоотношении геохронологических, хроностратиграфических и региональных подразделений и проблемы классификации последних. // Тектоніка та стратиграфія. – 2016. – Вип. 43. – С. 69-82. https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2016.108292)
 • Сухов О.А. Нові дані про систематичний склад ранньокам’яновугільної альгофлори північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини // Палеонтол. зб. – 2016. – Вип. 48. – С. 3-18. (https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Nep_Syhov_51.pdf)
 • Qi, Y., Lambert, L., Nemyrovska, T.I. et al. Late Bashkirian and early Moscovian conodonts from the Naqing section, Luodian, Guizhou, South China // Palaeoworld. – 2016. – V. 25 (2) – P. 170-187. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2015.02.005
 • Боярина Н.И. Палеофитоценологические исследования позднекаменноугольной растительности Донецкого басейна // Зб. наук. праць Інституту геологічних наук НАН України. Київ, 2017. – Том 10. − С. 4-14. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2017.141682
 • Бояріна Н.І., Коваленко Г.Г. Онтогенетичні зміни деяких пізньокам’яновугільних папоротей та птеридоспермів Донецького басейну // Зб. наук. праць Інституту геологічних наук НАН України. Київ, 2017. – Том 10. − С. 15-20. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2017.142006
 • Вдовенко М.В., Ефименко В.И. О систематике семейства Dainellidae Cozar et Vachard, 2001 emend. 2011. // Геол. журн. – 2017. – № 1 (358). – С. 5–22. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2017.1.99192
 • Hu K., Qi Y. , Wang Q. , Nemyrovska T.I., Chen Ji-Tao Chen. Early Pennsylvanian conodonts from the Luokun section of Luodian, Guizhou, South China. Palaeoworld. – 2017. – 2017. – Vol. 26. – P. 64-82. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2015.12.003
 • Nemyrovska Tamara I. Late Mississippian - Middle Pennsylvanian conodont zonation of Ukraine // Stratigraphy. – 2017. – Vol. 14, No 1-4. – P. 299-318. https://doi.org/10.29041/strat.14.1-4.299-318
 • Полєтаєв В.І., Бояріна Н.І., Єфіменко В.І., Котляр О.Ю., Немировська Т.І. Основні досягнення та напрями розвитку відділу палеонтології та стратиграфії палеозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України впродовж 1990- 2018 рр. // Геол. журн. – 2018. – №3(364). – С. 67-83. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.3.142275
 • Montañez I.P., Oslegera D.J., Barbara J.C., Robert E.W., Stamm G., Nemyrovska T.I., Griffin J.M., Poletaev V.I., Wardlaw B.R. Carboniferous climate teleconnections archived in coupled bioapatite δ18OPO4and87Sr/86Sr records from the epicontinental Donets Basin, Ukraine // Earth and Planetary Science Letters. – 2018. – V. 492. – P. 89-101 https://doi.org/10.1016/j.epsl.2018.03.051
 • Nemyrovska T. I., Hu K. Y. Conodont association of the Bashkirian-Moscovian boundary interval of the Donets Basin, Ukraine // Spanish Journal of Paleontology. – 2018. – № 33 (1).– P. 105-128 https://doi.org/10.7203/sjp.33.1.13245
 • Qi Y. P., Nemyrovska T. I., Wang Q. L., Hu K. Y., Wang X.D., Lane H. R. 2018. Conodonts of the genus Lochriea near the Visean–Serpukhovian boundary (Mississippian) at the Naqing section, Guizhou Province, South China. // Palaeoworld. – 2018. – Vol. 27 (4). P. 423-437. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2018.09.001
 • Wang Q. L., Korn D., Nemyrovska T. I. Correlation of conodont and ammonoid successions across the Viséan–Serpukhovian boundary – A review of occurrences in the South Urals, Cantabrian Mountains, western Ireland and the Rhenish Mountains // Palaeoworld. – 2018. – № 27. – Р. 309-321. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2018.04.006
 • Wang Q., Korn D., Nemyrovska T. I., Qi Y. The Wenne river bank section – an excellent section for the Visean–Serpukhovian boundary based on conodonts and ammonoids (Mississippian; Rhenish Mountains, Germany) // Newsletters on Stratigraphy. – 2018. – Vol. 51. – P. 427–444.
 • Боярина Н.И. Палеогеоботанический аспект обоснования межрегиональной корреляции верхнекаменноугольных отложений Донецкого басейна // Зб. наук. праць Інституту геологічних наук НАН України. 2019. – Т. 12. – С. 31-39. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2019.185713
 • Sukhow O.A. New data about systemtic composition and stratigraphic distribution of late Tournaisian-early Visean algae of Donets basin // Палеонт. зб. – 2019. – № 51. – С. 3-7. (https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Nep_Syhov_51.pdf)
 • Brenckle P.L., Manger W.L., Titus A.L., Nemyrovska T.I. Late Serpukhovian foraminifers near the Mississippian-Pennsylvanian boundary at South Syncline Ridge, Southern Nevada, USA: implications for correlation // Journal of Foraminiferal Research. – 2019. – V. 49, no. 2. – P. 229–240. https://doi.org/10.2113/gsjfr.49.2.229
 • Hu K.Y., Qi Y. P., Nemyrovska T.I. Mid-Carboniferous conodonts and their evolution: new evidence from Guizhou, South China // Journal of Systematic Palaeontology. – 2019. – V. 17 (6). – P. 451-489. https://doi.org/10.1080/14772019.2018.1440255
 • Lane H. R., Qi Y., Wang Z.H., Nemyrovska T.I., Barry R.C., Hu K. Conodonts from the mid-Carboniferous boundary GSSP at Arrow Canyon, Nevada, USA // Micropaleontology. – 2019. – Vol. 65, no. 2. – P. 77-104. http://www.micropress.org/microaccess/check/2118
 • Schneider¸ J.W., Lucas, S.G., Scholze, Shen Shuzhong, S., Voight, S., Marchetti, L. Klein, H., Oplustil, S., Werneburg, R., Golubev, V., Barrick, J.E., Nemyrovska, T.I., Ronchi, A., Day, M.O., Silantiev, V., Roehler, R., Saber, H., Linnemann, U. Zharinova, V. Late Paleozoic–early Mesozoic continental biostratigraphy – links to the Standard Global Chronostratigraphic Scale // Palaeoworld. – 2020. – V. 29 (2). – P. 186-238. DOI: 10.1016/j.palwor.2019.09.001
 • Truemper S., Schneider J.W., Nemyrovska T.I., Bethoux O., Korn D., Linnemann U., Ren D. Age and depositional environment of the Xiaheyan insect fauna, embedded in marine black shales (Early Pennsylvanian, China) // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2020. – V. 538. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109444

Співробітники відділу брали участь у виконанні Міжнародних проектів:

 • Участь у проектах в рамках угоди між НАН України та Китайською Академією Наук та роботі в Міжнародних Робочих групах по визначенню GSSP (розріз та точка стратотипу глобальної границі):
  • “Башкирсько-московська границя: види-індекси, глобальна кореляція, визначення потенціалу для вибору вида-індекса для GSSP” – 2010-2016 рр. (Немировська Т.І.).
  • «Вивчення розрізів із пограничних відкладів візейського та серпуховського і башкирського та московського ярусів карбону для визначення GSSP» – 2016-2020 рр. (Немировська Т.І.).
  • «Мультидисциплінарне вивчення положення GSSP для серпуховського ярусу та події глобального похолодання в пізньому міссісіпію» – 2019-2020 рр. (Немировська Т.І.).
 • Участь у роботі Міжнародної програми геологічних кореляцій (IGCP 575) “Пенсильванські біоти та умови їх існування в південно-східній Європі і на півночі Малої Азії та їх зв'язок з тектонікою і кліматом ” (2010-2014 рр.) (Бояріна Н.І., Полєтаєв В.І., Щоголєв О.К.).

Південний Китай. Башкирський та московський яруси. Карбоновий конгрес – 2010.

Південний Китай. Візейсий та серпуховський яруси. Карбоновий конгрес – 2010.

Донецький басейн, яр Кам’яні Ворота, біля с. Калиново, польова екскурсія по програмі IGCP 575 – 2012 р.

Італія, Альпи, польова екскурсія по програмі IGCP 575 – 2013 р.

Італія, Альпи, польова екскурсія по програмі IGCP 575 – 2013 р.

Донбас, б. Золота, польова екскурсія (вапняк К2, башкирський ярус) – 2018 р.

Південний Китай, польова екскурсія (границя візе-серпухов) – 2017 р.