Інститут геологічних наук Національної академії наук України

 

Завідуючий відділом Ремезова Олена Олександрівна докт. геол. наук, доцент, с.н.с.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вчений секретар відділу Василенко Світлана Петрівна канд. геол. наук Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  тел. 486 - 63 - 51

Ремезова

Ремезова Олена Олександрівна

Завідувач відділу
Cтарший науковий співробітник

Доктор геологічних наук

Василенко

Василенко Світлана Петрівна

Вчений секретар
Cтарший науковий співробітник

Кандидат геологічних наук

Науменко

Науменко Уляна Зеновіївна

Cтарший науковий співробітник

Кандидат геологічних наук

Александров Олександр Львович

Александров Олександр Львович

Cтарший науковий співробітник

Кандидат геологічних наук

Охоліна Тетяна Вячеславівна

Охоліна Тетяна Вячеславівна

Cтарший науковий співробітник

Кандидат геологічних наук

Кузьманенко Галина Олексіївна

Кузьманенко Галина Олексіївна

Науковий співробітник

Кандидат геологічних наук

Яременко Ольга Віталіївна

Яременко Ольга Віталіївна

Молодший науковий співробітник

Кандидат геологічних наук

Мацуй Віктор Михайлович

Мацуй Віктор Михайлович

Cтарший науковий співробітник

Кандидат геологічних наук

Ярошовець Катерина Андріївна

Ярошовець Катерина Андріївна

Еколог

Історія відділу сягає 1972 p., коли був заснований відділ геології і стратиграфії докембрійських формацій, під керівництвом док. геол.-мін. наук, професора В.А. Рябенко. Пізніше, y 1998 p., він був перетворений на відділ геології корисних копалин докембрію, a в 1999 p. став відділом геології корисних копалин під керівництвом док. геол.-мін. наук, професора Л.С. Галецького.

Впродовж 2000-2006 років у відділі геології корисних копалин працювала група дослідників під керівництвом доктора геол.-мін. наук професора В.О. Шумлянського у складі старших наукових співробітників, кандидатів геол.-мін. наук К.І. Деревської, М.В. Безуглої, А.Г. Субботіна і молодшого наукового співробітника О.Л. Александрова.

З 2017 року завідувач відділу – док. геол.наук О.О. Ремезова.

У відділі працює 9 співробітників, в тому числі 1 доктор (О.О.Ремезова) та 7 кандидатів (У.З. Науменко, С.П. Василенко, Г.О. Кузьманенко, О.Л. Александров, Т.В. Охоліна, В.М. Мацуй, О.В. Яременко) геологічних та геолого-мінералогічних наук, 1 аспірант (К.А. Ярошовець).

За останні 10 років у відділі захищено 12 кандидатських (Новик В. А., Сляднев В. О., Петрова Л. О., Науменко У. З., Чернієнко Н. М., Александров О. Л., Ковриженко (Романюк) Л. С., Охоліна (Свівальнєва) Т. В., Кузьманенко Г. О., Василенко С. П., Яременко О. В., Матіщук О. А.) та 5 докторських (Деревська К. І., Ремезова О. О., Калашник Г. А., Пікареня Д. С., Шаталов М. М.) дисертацій.

Фото 1. Відділ геології корисних копалин, травень 2015 р. на фото зліва направо: О.В. Яременко, О.О. Ремезова, Т.В. Охоліна, завідувач відділом Л.С. Галецький, Н.М. Чернієнко, М.А. Смольнік, С.П. Василенко, У.З. Науменко, О.Л. Александров.

Фото 2. Відділ геології корисних копалин, травень 2021 р. на фото зліва направо: Г.О. Кузьманенко, У.З. Науменко, О.Л. Александров, В.М. Мацуй, О.В. Яременко, Т.В. Охоліна, завідувач відділом О.О. Ремезова, С.П. Василенко, К.А. Ярошовець.

Фото 3: Відділ геології корисних копалин, група проф. В.О. Шумлянського, травень 2006 р. Сидять – К.І. Деревська, В.О. Шумлянський, М.В. Безугла, стоять – А.Г. Субботін, О.Л. Александров.

Напрямком досліджень цієї групи була металогенія рифей-фанерозойських формацій України. Результати досліджень узагальнено в монографії «Літогенез і гіпогенне рудоутворення в осадових товщах України», яка вийшла 2003 року у видавництві «Знання України» і у серії статей в тематичній збірці «Мідь Волині» (видавництво «Логос», 2006 р.)

Основним напрямом діяльності відділу є визначення стратегії розвитку мінеральних ресурсів України, розробка науково-методичних основ ефективного та раціонального використання мінерально-сировинної бази України в умовах ринкової економіки та світової інтеграції.

Співробітники відділу здійснюють структурно-металогенічні дослідження та комплексні роботи щодо прогнозної оцінки мінерально-сировинної бази території України понад сорок років.

Результати наукових розробок впроваджені на геологічних підприємствах та відомствах України, матеріали досліджень використані в Програмах та проектах Міністерства промислової політики України, РНБО України та інших.

Ще одним напрямом діяльності відділу є розвиток рідкіснометалевої та рідкісноземельної бази України та на її основі, розвитку високотехнологічних виробництв. Співробітниками відділу обґрунтовано комплексний характер зруденіння на Пержанському родовищі берилію та подальші напрямки його освоєння (Л.С. Галецький, С.П. Кириченко (Василенко), О.О. Ремезова, , Л.С. Ковриженко та інші).

Розроблена геолого-генетична модель Юрівського фосфор-титанового родовища, розташованого у Житомирській області (О.О. Ремезова).

Досліджено закономірності формування та розміщення молібденоносних формацій Сущано-Пержанської структурно-металогенічної зони.

Розроблено серію палеогеоморфологічних карт району Овруцького кряжу та його обрамлення (1997);

У відділі проводиться дослідження умов утворення і закономірностей локалізації ендогенних родовищ золота і поліметалів в осадових і метаосадових товщах України і самородномідної мінералізації в базальтах трапової формації Волині (О.Л. Александров).

За комплексом непрямих ознак віднайдено локалізацію прихованих інтрузивних тіл в районі Головної антикліналі Донбасу. Доведено парагенетичний зв’язок золотого зруденіння з цими інтрузіями.

З’ясовано температурний режим утворення самородномідної мінералізації в трапах Волині та закономірності її локалізації.

З’ясовано співвідношення процесів літогенезу і гідротермального рудоутворення у флішевих відкладах південно-західного схилу Українських Карпат.

З 2006 р. у відділі розвивається напрям досліджень, пов’язаний з розширенням мінерально-сировинної бази титанової галузі. На основі уявлень про розшарованість титаноносних інтрузій габро визначені закономірності утворення збагачених на титан різновидів габроїдів, в т.ч. прогнозується багате титанове зруденіння на глибших горизонтах з супутньою мінералізацією P, V, Sc, створені геолого-геохімічні моделі корінних родовищ фосфор-титанових руд, пов’язаних з розшарованими інтрузіями (О.О. Ремезова). Створена геолого-генетична модель формування титаноносних інтрузій габро на прикладі Коростенського плутону Українського щита на основі якої визначені умови зонального розподілу рудних компонентів (титану, фосфору, скандію, ванадію) та їх рудоконцентрації. Обґрунтовано виділення габро-сієнітового ряду формацій з двома трендами розвитку розшарованих масивів – залізистого та магнієвого, що дає можливість визначити перспективи апатит-ільменітового зруденіння на фланги та глибину. Вперше виявлені умови для утворення зруденіння в розшарованих титаноносних інтрузіях габро в залежності від особливостей руху рідини в міжпоровому просторі кристалічного осадку. Виділення «сліпих» титаноносних тіл в масивах габроїдів за коефіцієнтом відносної силікатної залізистості: відмінною рисою верхніх горизонтів розшарованих титаноносних масивів є підвищена залізистисть силікатної складової порід, що їх утворюють (Л.С. Галецький, О.О. Ремезова, Н.М. Комський). С.П. Василенко встановлені закономірності розподілу рудних мінералів титан-цирконієвих розсипів похованого генезису Середнього Придніпров’я, проведено автоматизований підрахунок запасів з виділенням перспективних ділянок для промислового відпрацювання на Мотронівсько-Анівському родовищі.

Т.В.Охоліною визначені закономірності територіального розміщення мінералів розсипних родовищ титану та характер розподілу ільменіту в алювіальних відкладах Злобицького родовища. Встановлені джерела постачання, шляхи переносу ільменіту та циркону.

Обґрунтовано переваги Іршанського рудного району з точки зору освоєння нових перспективних об’єктів для отримання пігментного двоокису титану. Найбільш перспективними родовищами для подальшого освоєння визначено Правобережне, Паромівське та Краснорічинське.

Г.О.Кузьманенко проведено моделювання каолінового покладу Глухівецького родовища, виділені сортові блоки покладу, що дало можливість перейти до селективної розробки родовища та раціональнішого використання сировини. Ці технології можливо використати на інших каолінових родовищах, зокрема: Гадоминецькому, Жежелівському, що може підвищити економічність каолінового виробництва на 10-20% щорічно.

Спільно із співробітниками відділу та проф. Д.П.Хрущовим розроблено серії структурно-літологічних моделей титан-цирконових та олов’яних розсипів України (2010-2013 рр) (Л.С.Галецький, О.О. Ремезова, С.П. Василенко, Т.В. Охоліна, О.В. Яременко та інші);

У відділі проводяться дослідження бурштинових покладів України.

Співробітниками відділу укладено карту викопних смол України, яка містить інформацію про розміщення родовищ і перспективних проявів бурштину-сукциніту та прогнозні площі щодо виявлення нових розсипів бурштину-сукциніту (О.О. Ремезова, В.М. Мацуй, У.З. Науменко та інші).

На карті відмічено більше ста родовищ та перспективних проявів бурштину, а також місця знахідок бурштину в свердловинах та археологічних розкопках.

Створено кадастр проявів бурштину, запропоновані ділянки для ліцензування і подальшої розробки (Г.О. Кузьманенко, Т.В. Охоліна, О.В. Яременко та інші);

Побудована цифрова карта бурштиноносності України на структурній основі (англійською мовою). Винесені основні бурштиноносні площі: Клесівсько-Пержанська, Дубровицько-Володимирецька, Барашівська, Маневицька, Могилянська, Верхньодніпровська, Середньодніпровська, Нижньодніпровська, Карпатська. (Науменко У.З., Кузьманенко Г.О., Мацуй В.М.)

текст

Монографії:

 • Remezova O., Vasylenko S., Okholina T., Yaremenko O.; ELABORATION OF GEOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL MODELS FOR RATIONAL DEVELOPMENT OF TITANIUM DEPOSITS – / Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroşani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. - 476 р. (ум. друк. арк. 8,1; обл. вид. арк. 9,0) – 300 прим. ISBN 978-973-741-645-2. http://lib.ktu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Monograph-7.pdf
 • Лаверов Н. П., Гожик П. Ф., Хрущев Д. П., Лаломов А. В., Лобасов А. П., Чижова И. А., Ковальчук М. С., Ремезова Е. А., Чефранов Р. М., Бочнева А. А., Василенко С. П., та ін.. Цифровое структурно-литологическое геолого-динамическое моделирование месторождений тяжелых минералов // Изд. Интерсервис, Киев – Москва, 2014. с 242.
 • Хрущов Д.П., Ковальчук М.С., Ремезова Е.А., Лаломов А.В., Цымбал С.Н., Босевская Л., Лобасов А.П., Ганжа Е.А., Дудченко Ю.В., Крошко Ю.В. Структурно-литологическое моделирование осадочних формацій [Монография].-К.: Интерсервис, 2017.-352с.
 • Геолого-структурно-термо-атмогеохімічні технології прогнозування, пошуків і розвідки родовищ вуглеводнів. Навчальний посібник. Київ. ІГН НАН України, 2016. (Науменко У.З. – С. 28-34; 35-74; 213-240). http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/99443

Статті:

 • Khrushchov D.P., Remezova O.O., Azimov O.T., Dolin V.V., Shevchenko O.L., Vasylenko S.P. Theoretic basis of information support for R&D on geological environment management. Geoinformatics 2021. 11-14 May 2021, Kyiv, Ukraine.
 • Khruschov, D.P., Remezova, E.A., Azimov, O.T., Belevtsev, R.Y., Yakovlev, E.A., Yaremenko, O.V. Formational basis of the theory for information support of geological activity (2019) 18th International Conference;Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, Geoinformatics 2019, статья № 15995 DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902087.
 • Komliev O.O., Zhylkin S.V., Vasylenko S.P., Remezova O.O., and others. The role of neotectonic activations in the formation of the Ukrainian sub-province of titanium and titanium-zirconium placer deposits (scientific and applied aspects). Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, XIV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, Nov 2020, Volume 2020, p.1 – https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056071
 • Remezova Olena, Matsui Victor, Naumenko Uliana, Okholina Tatyana, Kuzmanenko Halyna. The complex approach for exploration and development of non-typical amber deposits and law problems of amber industry in Ukraine // Górnictwo odkrywkowe, № 2/2020. – P. 36-42. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-173a7d40-e128-422f-9971-16938aa921ac
 • Matsui Viktor M, Naumenko Uliana Z. Transition of plant resins from the biosphere to the lithosphere. GEO&BIO. 2020. vol. 19. pp 85–91. http://doi.org/10.15407/gb1909
 • Александров А.Л. Структурная модель земной коры региона Донбасса и некоторые аспекты металлогении. Наукові праці Інституту фундаментальних досліджень. Київ: Логос, 2008. С 47-60. (файл pdf).
 • Александров О.Л., Деревська К.І., Шумлянський В.О. Приховані інтрузії центральної частини Донецької складчастої області та їх зв’язок з гідротермальним рудоутворенням. Геол. журн. 2011. № 4. С. 33-41. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/57784 (файл pdf)
 • Богдасаров М.А., Комлев А.А., Нестеровский В.А., Ремезова Е.А. Янтареносная формация Украины и Беларуси (научно-методические и практические аспекты изучения) .-Літасфера 1 (46),-2017 с.143-149. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://lithosphere.by/wp-content/uploads/2018/01/11_bogdasarov_1.indd_.pdf&hl=ru
 • Василенко С.П. Геологічна будова та рудоносність Мотронівсько-Аннівського титано-цирконієвого родовища Середнього Придніпров’я / С. П. Василенко // Зб. наук. праць ІГН НАН України. – 2013. – Вип. 6. – С. 123–132 Василенко С.П. Структурно-літологічна модель МотронівськоАннівського титан-цирконієвого родовища / С. П. Василенко // Геол. журн. – 2014. – №1. – С. 101-108. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2014.1.139298
 • Василенко С.П., Охоліна Т.В., Ремезова О.О., Яременко О.В Розподіл ільменіту у титанових родовищах шляхом GIS – моделювання (на прикладі Торчинського апатит-ільменітового родовища) // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики Вип. 13. 2016 р. С. 4-15 . http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8393/3/TTPAG_2016_13_4-15.pdf
 • Галецкий Л.С., Хрущев Д.П., Ремезова Е.А., Яременко О.В, Кравченко Е.А. Современная трактовка геологического строения Пержанского касситерит-колумбитового месторождения // Геологічний журнал. - 2016. - № 3. - С. 7-20. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2016.3.97254
 • Галецький Л.С., Кириченко С.П., Колосовська В.А. Рідкіснометальні рудні формації Українського щита //Вісник Київського університету. – Серія геологія. – вип. 31-32. – 2004. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/geolog_31-32_2004.pdf
 • Галецький Л.С., Ремезова О.О., Чернієнко Н.М., Яременко О.В., Ковриженко Л.С. Нові дані про генезис олов’яних розсипів в північно-західній частині Українського щита // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України, Т. 8, 2015.-с.212-220 DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2015.146789
 • Гожик П.Ф., Лукін О.Ю., Шумлянський В.О., Загнітко В.М., Деревська К.І., Івантишина О.М., Курило М.В., Александров О.Л. Літогеодинамічні закономірності утворення корисних копалин осадочно-породних басейнів України. Фундаментальні орієнтири науки (Біологія та науки про Землю і навколишнє середовище). Збірник статей за матеріалами проектів ДФФД. Київ: Академперіодика, 2005. С. 200-220. (файл pdf)
 • Хрущов Д.П., Лобасов О.П., Ремезова О.О., Василенко С.П., Свівальнєва Т.В, Кравченко О. А.. Цифрові структурно-літологічні моделі Злобицького і Мотронівсько-Аннівського розсипних родовищ титано-цирконієвих руд / Д. П. Хрущов, О. П. Лобасов, О. О. Ремезова, С. П. Василенко, Т. В. Свівальнєва, О. А. Кравченко // Геол. журн. – 2013. – № 2. – С. 26–36. http://geojournal.igs-nas.org.ua/article/view/139337
 • Ремезова Е. А.,. Василенко С. П, Свивальнева Т. В., Яременко О. В.. Условия накопления циркона в титан-циркониевых месторождениях приднепровской россыпной зоны Украины // Вестник Воронежского Университета, Серия: Геология. 2014. Вып. 3. С.79-84. http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/heologia/2014/03/2014-03-09.pdf
 • Ковальчук М.С., Охоліна Т.В., Кузьманенко Г.О., Ганжа О.А., Крошко Ю.В. Геологічна екскурсія вихідного дня: Київ - Коростишів - Лизники - Хорошів – Іршанськ // Матеріали дев’ятої науково-практичної конференції «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання» смт. Хорошів, 2 жовтня 2020р. С.138-146. https://www.researchgate.net/publication/345004103_GEOLOGICNA_EKSKURSIA_VIHIDNOGO_DNA_KIIV_-KOROSTISIV_-_LIZNIKI_-_HOROSIV-_IRSANSK_GEOLOGICAL_EXCURSION_OF_THE_WEEKEND_KYIV_-KOROSTYSHIV_-_LYZNYKY_-_KHOROSHIV_-_IRSHANSK
 • Комський М.М., Ремезова О.О., Яременко О.В., Охоліна Т.В., Василенко С.П. Геологія та особливості рудоконцентрації перспективного Торчинського родовища ільменіту // Мінералогічний збірник. 2016. № 66. Випуск 1. С. 16-29. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/mineralogy/article/view/1447
 • Кузьманенко Г.О. Геологічна будова та структурно-літологічна модель Велико-Гадоминецького родовища первинних каолінів («ділянка Вінницька») // Ідеї та новації в системі наук про Землю: Матеріали VIII Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, Київ, 10-12 квітня 2019 р. Київ, 2019. С. 78-79. http://gc.igs-nas.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/ZB_2019.pdf
 • Кузьманенко Г.О., Халімончук Ю.В. Геологія і туристичний потенціал Словечансько-Овруцького кряжу // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Геологічне, гідрологічне та біологічне різноманіття Полісся до 130-річчя від дня народження видатного польського дослідника Полісся Станіслава Малковського та у рамках проведення Водного форуму до 105-річчя НУВГП» (м. Рівне, 13 жовтня 2020 р.). – С. 84-89. http://ep3.nuwm.edu.ua/20037/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C.pdf
 • Мацуй В.М., Науменко У.З. Умови формування та перспективи виявлення нових розсипних родовищ бурштину-сукциніту. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2020. Том 13. С. 65–70. https://doi.org/10.30836/ igs.2522-9753.2020.214715
 • Мацуй В.М., Науменко У.З., Александров О.Л., Кузьманенко Г.О. Проблеми бурштинового Полісся України, пов’язані з освоєнням розсипів бурштину-cукциніту // Вісник НАН України, 2019, № 11. С. 45-52. https://doi.org/10.15407/visn2019.11.045
 • Д. П. Хрущов, В. Ю. Зосимович, С. П. Василенко, Е. А. Кравченко, Т. В. Свивальнева. Міоценові титано-цирконієві розсипи Українського щита та Дніпровсько-Донецької западини: стратиграфічне положення, літостратиграфія і палеогеографічні умови // Геол. журн. – 2015. – №1. – С. 17-34 DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2015.1.139047
 • Науменко О.Д., Науменко У.З. Роль тектонічного режиму в розвитку конседиментаційних відкладів чокрацької антиклінальної складки. Тектоніка і стратиграфія, 2020, вип. 47. С. 63-68. https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2020.216150
 • О. Ganzha, H. Kuzmanenko, Yu. Kroshko, T. Okholina Цирконієвий потенціал Харківського розсипного району, Тектоніка і стратиграфія, 47 (2020) С.115-126. https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2020.216237
 • Охолина Т.В., Ремезова Е.А., Науменко У.З., Василенко С.П., Кузьманенко Г.А., Яременко О.В., Александров А.Л., Новый подход к освоению Торчинского остаточного месторождения апатит-ильменитовых руд (Украинский щит)/ Т.В. Охолина, Е.А. Ремезова, У.З. Науменко, С.П. Василенко, Г.А. Кузьманенко, О.В. Яременко, А.Л. Александров// Титан. 2019. №3 (65). С. 4-7. https://www.titan-association.com/kopiya-1-2019-1
 • Ремезова Е.А. К проблеме разработки украинско-беларуского геотуристического бренда «Янтарные пути» // «Вучоныя запіскі Брэсцкага ўніверсітэт Брэсцкага ўніверсітэта. Зборнік навуковых прац. »).В.14,ч.2(Прыродазнаўчыя навукі), 2018.-с.134-141. http://www.brsu.by/sites/default/files/vesnik/vuchonyya_zapiski._ch._2._pryrodaznauchyya_navuki._vyp._14.pdf
 • Ремезова Е.А. Перспективы трансграничного сотрудничества Украины и Беларуси в сфере эко- и геотуризма. //Прыроднае асяроддзе Палесся:Асаблівасці і перспектывы развыцця. Зб. навук. праць VIII Міжнароднай навуковай канференцыі «Прыроднае асяроддзе Палесся і навукова-практычныя аспекты рацыянальнага рэсурсокарыстання», Брэст, 12-14 вересня 2018г./Палескі аграрна-экалагічны Інстытут НАН Беларусі. - Вып.11 -Брест:Альтернатива. 2018.-с. 88-90. http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=S&I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&S21FMT=infow_wh&S21ALL=%28%3C%2E%3EA%3D%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E%24%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
 • Ремезова Е.А. Учет структурно-геологического фактора при построении геолого-генетических моделей янтареносных россыпей// Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб Зямлі, № 2.- 2016. -с. 95-102. http://www.brsu.by/sites/default/files/vesnik/vesnik_bresckaga_universiteta._seryya_5.pdf
 • Ремезова О.О, Комський М.М., Яременко О.В. Охоліна Т.В., Василенко С.П. Геолого-генетична модель Торчинського родовища ільменіту.// COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF THE IGS NAS OF UKRAINE, VOL. 9, 2016.-с.167-173 DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2016.144839
 • Ремезова О.О., Василенко С.П. Вагомий внесок відділу геології корисних копалин ІГН НАН України у розвиток національної геології за часи незалежної України //Геологічний журнал №1.- 2019- С. 45-58. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2019.1.159240
 • Руденко К.В., Деревська К.І., Приходько В.Л., Слободян Б.І., Александров О.Л. Самородна мідь вулканогенних формацій Світу. Київ: Логос, 2017. 95 с. (файл pdf)
 • Хрущов Д.П., Лобасов А.П., Ковальчук М.С., Ремезова Е.А. Целевые экспертные системы геологической направленности: концепция проблемы Геол. журнал, 2015. №3-С. 17-30 DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2015.3.139334
 • Хрущов Д.П., Ремезова Е.А., Белевцев Р.Я., Яковлєв Е.А., Азімов А.Т., Іванова А.В., Лобасов А.П. Босевская Л .П., Почтаренко В.І., Охоліна Т.В. Формаційні алгоритми теорії інформаційного забезпечення досліджень і робіт щодо поводження з геологічним середовищем //Geoinformatika 1(69)-2019.-с.70-90 http://www.geology.com.ua/ru/7673-2/
 • Шумлянський В.О., Деревська К.І., Дудар Т.В., Івантишина О.М., Субботін А.Г., Безугла М.В., Александров О.Л. Літогенез і гіпогенне рудоутворення в осадових товщах України. Київ: Знання України, 2003. 272 с. (наявна в бібліотеці ІГН)
 • Ярошовець К.А., Ремезова О.О. Еколого-економічна ефективність використання торфових сорбентів для вирішення екологічних проблем// Вісник Київського університету. Геологія. – 2021. – Вип. 1(92). – с.103-107. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.92.14
 • Галецький Л.С., Орлинська О.В., Пікареня Д.С., Дем’янець С.Н., Науменко У.З. Причини розміщення родовищ та рудопроявів в шовних зонах Українського щита. Геологічний журнал, 2010, №2, С. 14-20. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2010.2.220343. Мацуй В.М., Науменко У.З. Походження бурштину-сукциніту: від міфів до сучасних теорій. Вісник НАН України. 2017. №2. 2017. С. 60-69. doi: https://doi.org/10.15407/visn2017.02.060.
 • Bagriy I.D., Maslun N.V., Naumenko U.Z., Bozhezha D.M., Zubal S.D. Geological-structural-thermo-atmogeochemical technology for quick prediction and monitoring of dangerous geological processes and phenomena in the territory of Ukraine. XIIІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 12–15 November 2019, Kyiv, Ukraine. 2019. 6 p. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903187.
 • Bagriy I.D., Kuzmenko S.O., Naumenko U.Z., Zubal S.D. New technology for exploration of hydrogen accumulations and forecast of geodynamic phenomena. XIIІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 12–15 November 2019, Kyiv, Ukraine. 2019. 6 p. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903188.
 • Мацуй В.М., Науменко У.З. Прибережно-морські і морські розсипи бурштину-сукциніту в Україні. Геологія та корисні копалини Світового океану. 2019. № 4. С. 44–56.https://doi.org/10.15407/gpimo2019.04.089.
 • Шаталов Н.Н., Науменко У.З., Черниенко Н.Н. О природе углеводородов (к 90-летию со дня рождения профессора В.А. Краюшкина). Геол і кор коп. світового океану. 2019. №1(55). С. 121–132. http://gpimo.nas.gov.ua/en/node/835" target="blank" class="posylannja-publication">http://gpimo.nas.gov.ua/en/node/835.
 • В.М. Мацуй, У.З. Науменко. Геолого-географічні особливості формування, пошуку та прогнозу українського бурштину-сукциніту. Укр. геогр. журн. 2020, 4(112). С. 3-10. https://doi.org/10.15407/ugz2020.04.003.
 • Науменко О.Д., Науменко У.З. Роль тектонічного режиму в розвитку конседиментаційних відкладів чокрацької антиклінальної складки. Тектоніка і стратиграфія, 2020, вип. 47. С. 63-68. https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2020.216150.
 • У.З.Науменко, В.М.Мацуй. Етапи геологічного розвитку та генетичний тип корінного першоджерела розсипів бурштину-сукциніту України. Геологічний журнал. 2020. №4. . 76-85. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2020.4.209022 .
 • У. З. Науменко, В. М. Мацуй. Карта викопних смол України. Мінеральні ресурси. 2020. №4. С. 13-17. https://doi.org/10.31996/mru.2020.4.13-17.

Співпраця з бізнесом:

 • Договір № 1-09/15 від 01 вересня 2015 р. «Підготовка інвестиційно-привабливих об’єктів для вивчення та подальшого освоєння», 2015-2016р.р., Відповідальні виконавці: ТОВ «Укргеопошук» - ІГН НАН України.
 • Договір № 1-09/19 від 02.09. 2019 р. щодо проведення науково-дослідних робіт «Підготовка інвестиційно-привабливих об’єктів з метою вивчення та подальшого освоєння для отримання високоякісних скляних пісків». Відповідальні виконавці: ТОВ ВКФ «Старк» - ІГН НАН України.
 • На основі Меморандуму від 18 січня 2016 року між ІГН НАН України і ПАТ «ДАК «Українські поліметали» Мінпромполітики України розроблено низку пропозиції та рекомендацій щодо припинення незаконного видобування бурштину та рекультивації пошкоджених земель від негативного видобутку бурштину в Житомирській, Рівненській, Волинській областях згідно листа Кабінету Міністрів України від 29.09.2016 р., №73-479-1/6
 • Акт впровадження № ПРК 19/57 від 13.12.2019 р. від ТОВ «Пержанська рудна компанія». У технологічний процес переробки руди Пержанського родовища впроваджені розробки: Наукове обґрунтування можливості переробки позабалансових руд Пержанського родовища;
 • Наукове обґрунтування можливості використання хвостів флотації – кварц-польовошпатових продуктів для потреб керамічної і скловарної промисловості. Проведені наукові дослідження дозволять забезпечити приріст запасів Пержанського родовища, а також можливість використання хвостів флотації, що дасть додатковий економічний ефект та позитивно вплине на екологічний стан навколишнього середовища.

Співпраця з органами влади

 • Розробка інвестиційного проекту «Освоєння Пержанського родовища берилію» для І регіонального інвестиційного форуму «Житомирщина – територія можливостей» організованого Житомирською облдержадміністрацією (2018 р.)
 • Новий підхід до освоєння Торчинського родовища апатит-ільменітових руд (Український щит). Запропонована схема виділення ділянок і технологія видобутку побудована на сучасних економічних реаліях та екологічних вимогах. Проект представлений на Першому інвестиційному форумі країн-учасниць «Східного партнерства» 10-11 липня 2019 року м. Батумі, Грузія
 • Запропоновано на підставі розробленої карти бурштиноносності Волинської обл. ряд нових ділянок для ліцензування в межах Волинської області згідно запиту управління екології Волинської ОДА
 • Підготовка матеріалів для Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні.

Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади

  • Підготовлений експертний висновок згідно запиту Головного слідчого управління СБУ №6/2378 від 08.04.2020р. по Валявкінському та Новокриворізькому родовищах залізних руд з метою визначення технологічної схеми збагачення цих руд.
  • Експертний висновок згідно запиту Офісу великих платників податків Державної податкової служби №1/12 -276 від 29.10.2020р. щодо геолого-технологічної інформації по діючих кар’єрах та шахті ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00190977). Основним видом продукції, яка виробляється комбінатом є залізорудний концентрат та окатки.
  • Наукова експертиза в обговоренні ОВД у м. Олевськ з приводу освоєння Пержанського родовища берилію. 17.09.2019 р.
  • Підготовлені матеріали на запит Міністерства енергетики та захисту довкілля України щодо створення транскордонного біосферного резервату в межах Прип’ятського Полісся.
 • Розроблені варіанти границі резервату з урахуванням розташування родовищ корисних копалин (виділені окремі промислові зони в межах Пержанського рудного поля).
 • Надані пропозиції щодо розвитку геотуризму в межах резервату, виділені найбільш цікаві атракції.
 • Пропонується розвиток локацій в межах діючих заповідників, зокрема геотуристичних, а також включення нових, зокрема по Овруцькому кряжу. Пропонується зробити комплексний об’єкт, який би включав крім природних локацій також і історико-археологічні, культурні об’єкти.
 • За результатами спільного з Геологічною службою Норвегії 15-ти річного міжнародного проекту «Геологія суходолу та морських територій Північної Європи» підготовлено відповідне картографічне видання де уперше відтворена історія геологічного розвитку країн північної Європи та України (С.П. Василенко,2008 р).