Інститут геологічних наук Національної академії наук України

завідувачка відділом Рябоконь Тамара Савівна  кандидат геол.-мін. наук, 

Рябоконь Тамара Савівна

Рябоконь Тамара Савівна

зав. відділу

Кандидат геол.-мін. наук

Старший науковий співробітник

Сіренко Олена Ананіївна

Сіренко Олена Ананіївна

Головний науковий співробітник

Доктор геологічних наук

Старший науковий співробітник

Вернигорова Юлія Валентинівна

Вернигорова Юлія Валентинівна

Провідний науковий співробітник

Кандидат геологічних наук

Старший науковий співробітник

Аністратенко Ольга Юріївна

Аністратенко Ольга Юріївна

Старший науковий співробітник

Кандидат геологічних наук

Старший науковий співробітник

Зернецький Борис Федорович

Зернецький Борис Федорович

Старший науковий співробітник

Доктор геол.-мін. наук

Старший науковий співробітник

Карпенко Анатолій Михайлович

Карпенко Анатолій Михайлович

Старший науковий співробітник

Кандидат географічних наук

Старший науковий співробітник

Коваленко Володимир Анатолійович

Коваленко Володимир Анатолійович

Старший науковий співробітник

Кандидат геол.-мін. наук

Очаковський Володимир Юрійович

Очаковський Володимир Юрійович

Старший науковий співробітник

Кандидат геологічних наук

Шевченко Тетяна Володимирівна

Шевченко Тетяна Володимирівна

Старший науковий співробітник

Кандидат геологічних наук

Зубанєва Лідія Павлівна

Зубанєва Лідія Павлівна

Головний геолог

 

Основним напрямом діяльності відділу є вивчення викопних та сучасних органічних решток (викопні та сучасні молюски, дрібні, крупні форамініфери, викопні остракоди, нано-планктон, тінтініди, радіолярії, органікостінний мікрофітопланктон, спори та пилок); розробка та обґрунтування палеогеографічних, еволюційних та палеоекологічних критеріїв стратиграфічного поділу порід палеогену та неогену з метою вдосконалення стратиграфічних схем; відтворення палеоседиментаційних особливостей басейнів та закономірностей формування корисних копалин, зокрема родовищ нафти та газу, розсипних родовищ, будівельних матеріалів, тощо; розробка та опрацювання новітніх методик, зокрема застосування радюбіохронологічних та мікропланктонних даних, що дозволило вперше провести пряму кореляцію регіоярусів палеогену та неогену України з океанічними зональними шкалами.

Відділ активно співпрацює з виробничими організаціями Держгеолслужби, для яких в межах конкретних аркушів Держгеолкарти-200 на підставі вивчення палеонтологічних решток провадиться розчленування та кореляція палеогенових і неогенових відкладів, складаються удосконалені легенди та стратиграфічні схеми для геологічних карт.

У відділі здійснюється широке міжнародне наукове співробітництво шляхом участі науковців у спільних програмах та проектах з геологічними організаціями світу. Співробітники відділу є членами міжнародних наукових організацій та беруть активну участь у міжнародних наукових форумах.

Основні напрями наукової і науково-організаційної діяльності відділу кайнозою

Наукові дослідження за одним із фундаментальних напрямів – палеонтологія і стратиграфія палеогенової і неогенової систем України.

Збереження і розвиток наукових шкіл:

 • школа Тутковського-Каптаренко з мікропалеонтології (форамініфери, остракоди, тощо);
 • створення і розвиток палінологічної школи (спори та пилок, органікостінний мікрофітопланктон, наннопланктон);
 • збереження і розвиток стратиграфічної школи (стратиграфія палеогену Південної і Північної України;
стратиграфія морського неогену півдня України; стратиграфія континентального неогену Північної України).

Це передбачає залучення молодих фахівців до вивчення ссавців, молюсків, нанопланктону, радіолярій та інших груп органічного світу. Також важливим є вивчення внеску наукових шкіл та їх окремих представників (колишніх співробітників ВК, ІГН) до світової геологічної науки, ознайомлення наукової спільноти з їх розробками через публікацію цих матеріалів.

Збереження наукової спадщини для наступних поколінь науковців:

 • упорядкування, збереження, каталогізація колекцій (фауни і флори, зразків порід); збір нових колекцій та поповнення існуючих;
 • оприлюднення інформації по означених фахових БД (статті, спец. видання) для інформування колег та інтеграції науковців ВК до європейського геолого-стратиграфічного наукового простору.

Співробітники відділу беруть участь в підготовці наукових кадрів інституту: читання лекцій за професійною тематикою для аспірантів, докторантів і бажаючих підвищити свою кваліфікацію.

 • Popov, S.V., Rostovtseva, Y.V., Fillippova, N.Y. et al. Paleontology and stratigraphy of the Middle–Upper Miocene of the Taman Peninsula: Part 1. Description of key sections and benthic fossil groups. Paleontol. J. 50, 1039–1206 (2016). https://doi.org/10.1134/S0031030116100014
 • Bugrova, E.M., Beniamovsky, V.N., Tabachnikova, I.P. et al. The Kantemirovka Paleogene reference section of the Voronezh region. Stratigr. Geol. Correl. 24, 602–624 (2016). https://doi.org/10.1134/S0869593816060034
 • Palcu D.V., Golovina L.A., Vernyhorova Y.V., Popov S.V., Krijgsman W. Middle Miocene paleoenvironmental crises in Central Eurasia caused by changes in marine gateway configuration. Global and Planetary Change, 2017, Vol. 158, P. 57–71. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.09.013
 • Dell’Angelo B., Sosso M., Anistratenko O. & Anistratenko V. Limpet-shaped gastropods of the genus Diodora (Vetigastropoda: Fissurellidae) from the Middle Miocene of Western Ukraine. Acta Geologica Polonica. 2017. Vol. 67 (2). P. 235–247. https://doi.org/10.1515/agp-2017–0012
 • Raffi I., Wade B.S., Pälike H., Beu A.G., Cooper R., Crundwell M.P., Krijgsman W., Moore T., Raine I., Sardella R., Vernyhorova Y.V. Chapter 29 –The Neogene Period, Editor(s): Felix M. Gradstein, James G. Ogg, Mark D. Schmitz, Gabi M. Ogg. Geologic Time Scale 2020, Elsevier, 2020, pp. 1141–1215. https://doi.org/10.1016/B978–0–12–824360–2.00029–2
 • Vernyhorova Y.V., Ryabokon T.S. The stratigraphy of the Oligocene-lower Miocene deposits of the southern Ukraine. Turkish Journal of Earth Sciences 2020. Vol. 29, No. SI-1, p. 170–207. https://doi.org/10.3906/yer-1905–24
 • Davydenko S., Shevchenko T., Ryabokon T., Tretiakov R., Gol’din P. A Giant Eocene Whale from Ukraine Uncovers Early Cetacean Adaptations to the Fully Aquatic Life. Evolutionary Biology. 2021. Vol. 48. P. 67–80.https://doi.org/10.1007/s11692–020–09524–8
 • Anistratenko V.V., Anistratenko O.Yu. & Shydlovskyy I.V. Karl E. von Baer’s collection of Caspian Sea molluscs stored in the Zoological Museum of Lviv University, Ukraine. Part 1. Catalogue and general description. Archiv für Molluskenkunde, 2018, 147(2): 223–236. https://doi.org/10.1127/arch.moll/147/223–236
 • Wesselingh F.P., Neubauer T.A., Anistratenko V.V., Vinarski M.V., Yanina T., ter Poorten J.J., Kijashko P., Albrecht C., Anistratenko O.Yu., D’Hont A., Frolov P., Gándara A.M., Gittenberger A., Gogaladze A., Karpinsky M., Lattuada M., Popa L., Sands A.F., van de Velde S., Vandendorpe J., Wilke T. Mollusc species from the Pontocaspian region – an expert opinion list. ZooKeys, 2019, 827: 31–124. https://doi.org/10.3897/zookeys.827.31365

Співпраця дослідників підрозділу з виробничим сектором

Наукові співробітники відділу стратиграфії та палеонтології кайнозойських відкладів, втілюючи на практиці науковий супровід державної програми по створенню Геологічної карти території України, співпрацюють з геолого-виробничими організаціями і підприємствами.

Впродовж 2018–2019 рр. науковцями відділу кайнозою ІГН НАН України (Вернигорова Ю.В., Рябоконь Т.С., Шевченко Т.В.) та геологами КП «Південукргеологія» (м. Дніпро) Державної служби геології та надр України спільно проведені дослідження розрізів свердловин (аркуш L-36–V (Нікополь)) з метою уточнення та перегляду існуючих уявлень про стратифікацію осадового розрізу Базавлуцької депресії на півдні Українського щита. За результатами комплексних мікропалеонтологічних досліджень зразків керну, а також переінтерпретації та зіставлення розрізів свердловин, пробурених біля південної рамки аркуша M-36–XXXV (Дніпродзержинськ), підтверджено припущення про та уточнено час сполучення вздовж Базавлуцької депресії морських басейнів південного схилу Українського щита з його центральними районами у новопавлівсько – ранньокиївський час і в середньосарматський час. Результати досліджень у вигляді звіту передані до КП «Південукргеологія» та висвітлені у спільній науковій публікації (Рябоконь, Вернигорова, Шевченко, Шурко, Коваленко, 2019; Рябоконь, 2019) і доповідались на геологічному форумі (м.Одеса, 2019 р.).

Впродовж 2019–2022 рр. співробітники відділу Рябоконь Т.С., Шевченко Т.В. у співдружності з геологами ДП «Українська геологічна компанія» (м. Бортничі) Державної служби геології та надр України провадили вивчення розрізів і керну свердловин пробурених на території аркушів «Остер» і «Ніжин» з метою стратифікації розрізів, визначення границь місцевих стратонів мезо-кайнозойського осадового комплексу. За результатами були сформульовані пропозиції по уточненню і доповненню місцевої стратиграфічної схеми зони зчленування північного східного схилу Українського щита і південно-західного борту Дніпрово-Донецької западини. Результати досліджень по стратифікації вивчених розрізів у вигляді звіту передані до ДП «Українська геологічна компанія», підтверджені двома актами впровадження, а також були оприлюднені у спільній науковій публікації у фаховому виданні (Рябоконь, Шевченко, Шехунова, Стадніченко, Дерій, 2022) та доповідались на фаховій науковій конференції (м.Київ, 2022 р.).

Впродовж 2020–2022 рр. науковці відділу Шевченко Т.В. і Рябоконь Т.С. співпрацювали з геологічною компанією ТОВ «ДРІВ ГЕО» (м. Рівне) по спільному вивченню кайнозойських відкладів Українського Полісся, насамперед датуванню відкладів за органікостінним мікропланктоном, надання науково-обґрунтованого прогнозу виявлення та оконтурювання площ розвитку бурштинвміщуючих горизонтів (шарів, лінз) в палеогенових відкладах Припятського бурштиноносного басейну. Для цього Т.В. Шевченко була застосована розроблена нею оригінальна модель багаторівневої етапності розвитку палеогенового органікостінного мікропланктону для стратифікації «німих» мілководних безкарбонатних відкладів палеогену Рівненського та Житомирського Полісся. Результати досліджень систематично у вигляді заключень передаються до геологічної компанії ТОВ «ДРІВ ГЕО» (м. Рівне), підтверджені двома актами впровадження, а також були оприлюднені у спільних наукових публікаціях (Рябоконь, Шевченко, Курепа, 2020; Шевченко, Курепа, Рябоконь, Зосимович, 2021; Шевченко, Курепа, Рябоконь, Мамчур, Зосимович, 2021) та доповідались на наукових конференціях (м.Одеса, 2020 р.; м.Київ, 2021 р.; м.Гомель, Білорусь, 2021 р.).