Інститут геологічних наук Національної академії наук України

фото Немировська
Тамара Іллівна Немировська
 •  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 •  Провідний  науковий співробітник
 •  Доктор геологічних наук
 •  Cтарший науковий співробітник
 •  Відділ стратиграфії та палеонтології палеозойських відкладів
 • ORCID - https://orcid.org/0000-0001-8253-9103
 

Напрями наукових досліджень: систематика, еволюція і філогенія кам’яновугільних конодонтів; зональна біостратиграфія карбону, розробка регіональних біостратиграфічних шкал за конодонтами серпуховського, башкирського і московського ярусів карбону України, разом з колегами − башкирського ярусу Уралу (Росія), візейського і серпуховського ярусів Німеччини та Іспанії, візейського, серпуховського та башкирського ярусу Південного Китаю, що становить значний внесок у розробку Глобальної стратиграфічної шкали карбону, уточнення положення границь глобальних ярусів карбону; визначення серединної границі карбону – границі між міссісіпською та пенсильванською підсистемами карбону в Донбасі та Узбекістані за конодонтами та пропозиція цих розрізів в якості потенційних кандидатів на стратотип серединної границі карбону; за професійні досягнення у 2000 р. нагороджена медаллю та премією Тайхмюллерів та обрана членом Геологічного Товариства Німеччини.


Проекти співробітника:

Тема КВПК 6541030: «Органічний світ пізнього докембрію та фанерозою України: біорізноманіття, ревізія систематичного складу, філогенія провідних груп фауни і флори» (2022-2025 рр.)
Розділ 5. Конодонти пізнього міссісіпію та пенсильванію України

Тема КПКВК 6541230: «Інтегрування різномасштабних геологічних даних для вирішення фундаментальних та прикладних задач геології України» (2022-2023 рр.)
Розділ 2.1.4. Упорядкування і каталогізація геолого-стратиграфічних матеріалів та колекцій конодонтів по розрізах відслонень карбону Донецького басейну та свердловин карбону Дніпровсько-Донецької западини та Львівсьео-Волинського басейну України

Участь у міжнародних програмах

В рамках угоди між НАН України та Китайською Академією Наук участь у проектах:

 • «Вивчення розрізів і конодонтів із пограничних відкладів візейського та серпуховського та башкирського та московського ярусів карбону для визначення GSSP’s на границях вищевказаних ярусів», 2016-2020 рр.
 • «Міждисциплінарне визначення GSSP для основи глобального серпухівського ярусу», 2021-2024 рр.

Членство у наукових організаціях:

 • дійсний член карбонової підкомісії Міжнародної комісії з стратиграфії (МКС)
 • член КСП України

Участь у роботі Міжнародної Підкомісії із стратиграфії карбону МСГН.

 • Визначення кандидатів вида-індекса для границі між візейським та серпуховським ярусами Міжнародної Стратиграфічної Шкали.
 • Визначення кандидатів вида-індекса для границі між башкирським та московським ярусами МСШ “ Башкирсько-московська границя: види-індекси, глобальна кореляція, визначення потенціалу для вибору вида-індекса для GSSP“.
 • Визначення кандидатів вида-індекса для границі між московським та касимовським ярусами МСШ.

Участь у Міжнародних робочих групах:

 • Група Міжнародної Підкомісії з карбону по визначенню положення границі між візейським та серпуховським ярусами карбону
 • Група Міжнародної Підкомісії з карбону по визначенню положення границі між башкирським та московським ярусами карбону
 • Група Міжнародної Підкомісії з карбону по визначенню положення границі між московським та касимовським ярусами карбону.