Інститут геологічних наук Національної академії наук України

фото Бояріна
Наталія Іванівна Бояріна
  •  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  •  Старший  науковий співробітник
  •  Кандидат геолого-мінералогічних наук
  •  Cтарший науковий співробітник
  •  Відділ стратиграфії та палеонтології палеозойських відкладів
  • ORCID - https://orcid.org/0000-0001-5316-4090
 

Напрями наукових досліджень: флора та стратигафія верхнього карбону; палеофітоценологічні дослідження, які включають класифікацію пізньокам’яновугільної рослинності з використанням флористичного підходу за методом Браун-Бланке, вивчення динаміки пізньокам’яновугільного рослинного покриву та виявлення моделей фітоценогенезу рослинності пізнього карбону Донецького басейну; біостратиграфічні дослідження, в результаті яких виділені макрофлористичні зони середнього та верхнього карбону Донецького басейну, розроблена методика палеофітоценологічного обґрунтування фітозональних та регіональних стратонів, яка включає нові прийоми аналізу фітостратиграфічних та палеофітоценотичних даних для розшифровки розвитку рослинного покриву в масштабах геологічного часу, та проведено палеофітоценологічне обґрунтування регіоярусів верхнього карбону та їх границь, яке відображає палеофітоценотичні перебудови в світлі етапності розвитку рослинного покриву.


Проекти співробітника:

Тема КВПК 6541030: «Органічний світ пізнього докембрію та фанерозою України: біорізноманіття, ревізія систематичного складу, філогенія провідних груп фауни і флори» (2022-2025 рр.)
Розділ 7. Пізньопенсильванська флора та рослинність східної частини Єврамерійської палеофлористичної області (Донбас та Північний Кавказ): морфологія та ревізія систематичного складу

Тема КПКВК 6541230: «Інтегрування різномасштабних геологічних даних для вирішення фундаментальних та прикладних задач геології України» (2022-2023 рр.)
Підрозділ 2.1.6. Упорядкування та каталогізація колекції насінних папоротей (Spermatopsida) та хвойних (Coniferopsida) пізнього пенсильванію Донецького басейну