Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Новини

Підсумки Х науково-практичної конференції «МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ БАГАТСТВА УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ»

8 жовтня 2021 року смт Хорошів, Житомирської обл. відбулася Х науково-практична конференція «МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ БАГАТСТВА УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ»...

ПАМ'ЯТІ ІВАНІКА МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА

З глибоким сумом сповіщаємо, що 24 серпня на 85 році пішов з життя відомий фахівець в галузі палеонтології і стратиграфії, морської геології, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України, член Бюро та голова мезозойської комісії Стратиграфічного комітету України, член ради Українського палеонтологічного товариства, член спеціалізованої вченої ради Д 26.162.04, лауреат премії імені П. А. Тутковського НАН України...

ПАМ'ЯТІ ХРУЩОВА ДМИТРА ПАВЛОВИЧА

З глибоким сумом сповіщаємо, що 15 серпня на 88 році пішов з життя видатний вчений-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член редакційної колегії «Геологічного журналу», Голова Українського Національного комітету при Міжнародній програмі геологічної кореляції (ЮНЕСКО), член-кор. міжнародної асоціації «Cogeoenvironment» (Міжнародний геологічний союз)...

ВІТАЄМО АКАДЕМІКА ВЯЧЕСЛАВА ШЕСТОПАЛОВА ІЗ 85-РІЧЧЯМ

Провідному вченому-гідрогеологу України, академіку НАН України ВЯЧЕСЛАВУ МИХАЙЛОВИЧУ ШЕСТОПАЛОВУ 85 РОКІВ...

ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ П.Ф. ШПАКА

17 червня 2021 р. видатному досліднику і розробнику українських надр ПЕТРУ ФЕДОРОВИЧУ ШПАКУ 90 років від дня народження (17.06.1931 – 20.04.2002)...

ВИБОРИ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ '21

21 січня 2021 року Національна академія наук України оголосила конкурс на заміщення посади директора Інституту геологічних наук НАН України...

ПАМ'ЯТІ ШОВКОПЛЯСА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА

4 травня 2021 р. пішов з життя відомий вчений в галузі стратиграфії та геохронології четвертинних відкладів Шовкопляс    Володимир   Миколайович...

ПАМ'ЯТІ ДЕМЧИШИНА МИХАЙЛА ГОРДІЙОВИЧА

5 квітня 2021 р. пішов з цього світу відомий вчений з інженерної  геодинаміки та геоекології Д Е М Ч И Ш И Н    М И Х А Й Л О   Г О Р Д І Й О В И Ч...

ВІТАЄМО ГЕОЛОГИНЬ-НОУКОВЕЦЬ ЗІ СВЯТОМ 8 БЕРЕЗНЯ 2021

08.03.2021

Вітаємо співробітниць Інституту та усіх науковиць-геологинь зі Святом весни -  8 березня та бажаємо міцного здоров'я та нових наукових звершень!

ПАМ'ЯТІ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ МИТРОПОЛЬСЬКОГО ОЛЕКСІЯ ЮРІЙОВИЧА

5 березня 2021 р. пішов у засвіти видатний науковець, член-кореспондент НАН України МИТРОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ (7.04.1942-05.03.2021). Олексій Юрійович був неймовірно яскравою особистістю, інтелектуалом, одним з фундаторів української школи морської геології, вчителем для цілої плеяди українських геологів...