Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Новини

Анонс науково-методичного семінара «Принципи побудови та шляхи вдосконалення уніфікованих регіональних стратиграфічних схем кайнозойських відкладів України»

Запрошуємо вас взяти участь у науково-методичному семінарі «Принципи побудови та шляхи вдосконалення уніфікованих регіональних стратиграфічних схем кайнозойських відкладів України»...

Дослідження акцесорних мінералів міоценових кварцових пісків західної України та Польщі

Розташування та багатство родовищ корисних копалин України сприяє розвитку взаємозалежних галузей промисловості, що робить країну економічно привабливою з точки зору стратегічної сировини. Як показують теперішні події в Україні, це як значні можливості, так і загроза...

ПАЛІНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПІДЗЕМНИМИ ВОДАМИ

Ученими Інституту геологічних наук в рамках міжнародної співпраці започатковано новий напрям досліджень, пов'язаний з палінологічним вивченням керну порід з свердловин, що вміщують водоносні горизонти для їх датування, категоризації та співставлення. Цій науковій проблемі присвячений розпочатий у травні цього року проєкт «Датування водоносних горизонтів шляхом нового використання мікрофоссилій», що реалізується...

ПІЗНЬОТУРНЕЙСЬКІ КОНОДОНТИ ТА АМОНОІДЕЇ ДОЛИНИ САУРИ (САХАРА)

Пізньотурнейські конодонти та амоноідеї долини Саури, Сахара, Алжир, є першою частиною Проекту "Конодонти і амоноідеї місcісіпію (карбон) Алжиру", що виконується у Музеї Природи у Берліні за участю д-ра Дітера Корна (амоноідеї, Музей Природи, Берлін) та д-ра Тамари Немировської (конодонти, ІГН НАН України, Київ)...

ПАМ'ЯТІ ВОЛОДИМИРА ЮРІЙОВИЧА ЗОСИМОВИЧА

З глибоким сумом сповіщаємо, що 25 травня 2022 р. на 89 році пішов з життя доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу стратиграфії і палеонтології кайнозойських відкладів, видатний геолог, відомий фахівець-стратиграф та палеонтолог-малаколог, голова Відділення стратиграфії та палеонтології Інституту, віце-президент Палеонтологічного Товариства України, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.162.01, голова Палеоген-Неогенової підкомісії...

Іванік Михайло Михайлович

До 85-річчя М.М.Іваніка

20 квітня 2022 р. видатному ученому-геологу МИХАЙЛУ МИХАЙЛОВИЧУ ІВАНІКУ виповнилося б 85 років від дня народження