Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Новини

ПАМ'ЯТІ ДЕМЧИШИНА МИХАЙЛА ГОРДІЙОВИЧА

5 квітня 2021 р. пішов з цього світу відомий вчений з інженерної  геодинаміки та геоекології Д Е М Ч И Ш И Н    М И Х А Й Л О   Г О Р Д І Й О В И Ч...

ВІТАЄМО ГЕОЛОГИНЬ-НОУКОВЕЦЬ ЗІ СВЯТОМ 8 БЕРЕЗНЯ 2021

08.03.2021

Вітаємо співробітниць Інституту та усіх науковиць-геологинь зі Святом весни -  8 березня та бажаємо міцного здоров'я та нових наукових звершень!

ПАМ'ЯТІ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ МИТРОПОЛЬСЬКОГО ОЛЕКСІЯ ЮРІЙОВИЧА

5 березня 2021 р. пішов у засвіти видатний науковець, член-кореспондент НАН України МИТРОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ (7.04.1942-05.03.2021). Олексій Юрійович був неймовірно яскравою особистістю, інтелектуалом, одним з фундаторів української школи морської геології, вчителем для цілої плеяди українських геологів...

ПАМ'ЯТІ АКАДЕМІКА ПЕТРА ФЕОДОСІЙОВИЧА ГОЖИКА

З глибоким сумом сповіщаємо, що 29 грудня 2020 року на 84-му році пішов із життя відомий вчений-геолог, видатний палеонтолог та стратиграф,  президент Палеонтологічного товариства України, голова Національного стратиграфічного комітету України, директор Інституту геологічних наук НАН України академік НАН України Петро Феодосійович Гожик...

IX НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ БАГАТСТВА УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ»

2 жовтня 2020 року в смт. Хорошів, Житомирської області на базі Державної установи «Музей коштовного і декоративного каміння» Міністерства фінансів України відбулася IX науково-практична конференція «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання»...

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК У 2019 Р.

27 грудня 2019 року на розширеному засіданні вченої ради Інституту геологічних наук НАН України був представлений звіт про діяльність Інституту у 2019 році...

VIII науково-практична конференція «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання»

4 жовтня 2019 року в смт. <span">Хорошів, Житомирської області на базі Державної установи «Музей коштовного і декоративного каміння» Міністерства фінансів України відбулася VIII науково-практична конференція «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання»....

ЗНАЙОМСТВО З ІЛЛІНЕЦЬКИМ КРАТЕРОМ – СТРУКТОРОЮ, ЩО ВІДОБРАЖАЄ ГЕОЛОГІЧНІ ПОДІЇ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ

16 травня 2019 р. у рамках проведення наукової конференції «Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні», присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка відбулася геологічна екскурсія на гранітний карʼєр в селі Кальник Вінницької обл. та до Іллінецького кратеру в селі Лугова в якій взяли участь...

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ТА ХХХIX СЕСІЯ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА НАН УКРАЇНИ «ПАЛЕОНТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОНО-ДНІПРОВСЬКОГО ПРОГИНУ»

14-16 травня 2019 р. У Градизькій гімназії імені героя України Олександра Білаша (смт Градизьк Глобинського р-ну Полтавської обл.) відбулася міжнародна наукова конференція та ХХХIX сесія Палеонтологічного товариства НАН України «Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину»

ВІДБУЛАСЬ VIІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ІДЕЇ ТА НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ»

10-12 квітня 2019 р. в Інституті геологічних наук НАН України відбулась VIII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «ІДЕЇ ТА НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ» із залученням рад молодих вчених Відділення наук про Землю. Ініціатором проведення конференції виступила Рада молодих вчених Відділення при підтримці  керівництва Інституту геологічних наук та Ради молодих вчених ІГН...