Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Д 26.162.05

04.00.06 - гідрогеологія
04.00.07 - інженерна геологія

Склад спецради К 26.162.05 при Інституті геологічних наук  НАН України  з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальностями: 04.00.06  – гідрогеологія,  04.00.07 –  інженерна геологія.

 1. Голова спецради – доктор геолого-мінералогічних  наук, професор, академік НАН України ШЕСТОПАЛОВ Вячеслав Михайлович, Інститут геологічних наук НАН України, завідувач відділу гідрогеологічних проблем, спеціальність – 04.00.06.
 2. Заступник голови спецради – доктор технічних наук, професор ДЕМЧИШИН Михайло Гордійович, Інститут геологічних наук НАН України, завідувач відділу інженерної геології, спеціальність – 04.00.07.
 3.  Вчений секретар спецради – кандидат геологічних наук  ГАВРИЛЮК Руслан Борисович, учений секретар Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність – 04.00.06.
 4. Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник КЛИМЧУК Олександр Борисович Інститут геологічних наук НАН України, провідний науковий співробітник відділу гідрогеологічних проблем, спеціальність  – 04.00.06
 5. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор ОГНЯНИк Микола Степанович, Інститут геологічних наук НАН України, завідувач відділу охорони підземних вод, спеціальність – 04.00.06
 6. Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник СУХОРЕБРИй Арнольд Олексійович, Інститут геологічних наук НАН України, провідний науковий співробітник відділу гідрогеологічних проблем, спеціальність – 04.00.06
 7. Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник ШЕВЧЕНКО Олексій Леонідович Київський національний університет  імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології», професор кафедри гідрогеології та інженерної геології, спеціальність – 04.00.06
 8. Доктор геологічних наук, професор КОШЛЯКОВ Олексій Євгенович Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології», завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології, спеціальність – 04.00.06
 9. Кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник РУДЕНКО Юрій Федорович, Державна установа «Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень», заступник директора з науки,  спеціальність – 04.00.06
 10. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор ХРУЩОВ Дмитро Павлович, Інститут геологічних наук НАН України, старший науковий співробітник відділу літології,  спеціальність – 04.00.07
 11. Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України ШЕХУНОВА Стелла Борисівна, Інститут геологічних наук НАН України, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії фізичних методів дослідження, спеціальність – 04.00.07.
 12. Доктор технічних наук, старший науковий співробітник КОСТЮЧЕНКО Юрій Васильович Інститут геологічних наук НАН України, старший науковий співробітник відділу гідрогеологічних проблем, спеціальність – 04.00.07
 13. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор ЧЕРКЕЗ Євген Анатольович, Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова Міністерства освіти і науки України, декан  геологічного факультету, завідувач кафедри інженерної геології і гідрогеології, спеціальність – 04.00.07
 14. 14. Доктор геологічних наук, доцент МОКРИЦЬКА Тетяна Петрівна Дніпропетровський національний університет, завідувач кафедри геології та  гідрогеології,  спеціальність – 04.00.07
 15. 15. Кандидат геологічних наук КРІЛЬ Тетяна Василівна Інститут геологічних наук НАН України, старший науковий співробітник відділу інженерної геології,  спеціальність – 04.00.07