Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук К.Є.Бойко, на засіданні спецради Д 26.162.05 06 травня 2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

06 травня 2021 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

БОЙКО КАТЕРИНИ ЄВГЕНІВНИ

за темою Особливості формування режиму підземних вод при затопленні шахт Торецько-Єнакієвської гірничо-промислової агломерації за спеціальністю 04.00.06 – гідрогеологія.

Науковий керівник:

Кошляков Олексій Євгенович, доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології ННІ "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіційні опоненти:

Суярко Василь Григорович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

Руденко Юрій Федорович, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науки Державної установи "Науково-інженерний центр радіогідрогеологічних полігонних досліджень"

Переглянути автореферат Бойко Катерини Євгенівни

Переглянути дисертаційну роботу Бойко Катерини Євгенівни

Переглянути відгук опонента Суярко В.Г.

Переглянути відгук опонента Руденка Ю.Ф.