Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук О.Л.Шевченка, на засіданні спецради Д 26.162.05 12 травня 2016 р.

ОГОЛОШЕННЯ

12 травня 2016 р. о 12:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук

ШЕВЧЕНКА ОЛЕКСІЯ ЛЕОНІДОВИЧА

за темою “Радіогідрогеологія осушуваних ландшафтів Українського Полісся (на прикладі Чорнобильської зони відчуження)” за спеціальністю 04.00.06 – гідрогеологія.

Офіційні опоненти:

Огняник Микола Степанович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу охорони підземних вод (Інститут геологічних наук НАН України)

Євграшкіна Галина Петрівна, доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри геології та гідрогеології (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

Ромащенко Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, академік НААН України, директор (Інститут водних проблем і меліорації НААН України)

Переглянути автореферат Шевченка Олексія Леонідовича

Переглянути дисертаційну роботу Шевченка Олексія Леонідовича

Переглянути відгук опонента Огняника М.С.

Переглянути відгук опонента Євграшкіної Г.П.

Переглянути відгук опонента Ромащенко М.І.

Переглянути відгук додаткового опонента Рокочинського А.М.