Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук В.Ю.Саприкіна, на засіданні спецради Д 26.162.05 17 грудня 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

17 грудня 2019 р. о 15:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

САПРИКІНА ВОЛОДИМИРА ЮРІЙОВИЧА

за темою Вологоперенесення в ґрунтах зони аерації та інфільтраційне живлення ґрунтових вод ділянки локалізації радіоактивних відходів у зоні ЧАЕС за спеціальністю 04.00.06 – гідрогеологія.

Науковий керівник:

Бугай Дмитро Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (Інститут геологічних наук НАН України)

Офіційні опоненти:

Шевченко Олексій Леонідович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри гідрогеології та інженерної геології (Інститут геологічних наук НАН України)

Лютий Георгій Григорович, кандидат геолого-мінералогічних наук, провідний науковий співробітник (Український державний геологорозвідувальний інститут)

Переглянути автореферат Саприкіна Володимира Юрійовича

Переглянути дисертаційну роботу Саприкіна Володимира Юрійовича

Переглянути відгук опонента Шевченка О.Л.

Переглянути відгук опонента Лютого Г.Г.