Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Н.Б.Овчиннікової, на засіданні спецради Д 26.162.05 17 грудня 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

17 грудня 2019 р. о 13:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

ОВЧИННІКОВОЇ НАТАЛІЇ БОРИСІВНИ

за темою Мінеральні води з підвищеною мінералізацією (розповсюдження на території України та уточнення їх хімічного складу методом рівноважної хімічної термодинаміки) за спеціальністю 04.00.06 – гідрогеологія.

Науковий керівник:

Шестопалов Вячеслав Михайлович, академік НАН України, доктор геол.-мін. наук, професор, завідуючий відділом гідрогеологічних проблем (Інститут геологічних наук НАН України)

Офіційні опоненти:

Шевченко Олексій Леонідович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри гідрогеології та інженерної геології (Інститут геологічних наук НАН України)

Прибилова Вікторія Миколаївна, кандидат геологічних наук, доцент кафедри гідрогеології (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

Переглянути автореферат Овчиннікової Наталії Борисівни

Переглянути дисертаційну роботу Овчиннікової Наталії Борисівни

Переглянути відгук опонента Шевченка О.Л.

Переглянути відгук опонента Прибилової В.М.