Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Н.П.Сюмар, на засіданні спецради Д 26.162.04 06 квітня 2017 р.

ОГОЛОШЕННЯ

06 квітня 2017 р. о 14:00 в конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України (м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б) відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук

СЮМАР НАТАЛІЇ ПЕТРІВНИ

на тему "Літологічні особливості верхньодевонської (франської) та нижньопермської соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западиниза спеціальністю 04.00.21 – літологія.

Науковий керівник – Шехунова Стелла Борисівна, член-кореспондент НАН України, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту геологічних наук НАН України.

Офіційні опоненти:

Офіційний опонент - Нестеровський Віктор Антонович, доктор геологічних наук, професор, старший науковий співробітник, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Навчально-науковий інститут «Інститут геології», професор кафедри геології нафти та газу.

Офіційний опонент - Побережський Андрій Володимирович, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України.

Переглянути автореферат Сюмар Наталії Петрівни

Переглянути дисертаційну роботу Сюмар Наталії Петрівни (частина 1частина 2додаток 1додаток 2)

Переглянути відгук опонента Нестеровського В.А.

Переглянути відгук опонента Побережського А.В.