Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Д 26.162.04

04.00.10- геологія океанів і морів
04.00.21-літологія

Склад спецради Д 26.162.04 при Інституті геологічних наук  НАН України  з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальностями 04.00.10 – геологія океанів і морів та 04.00.21 – літологія

 1. Голова ради – ШЕХУНОВА Стелла Борисівна, д.геол.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.21.
 2. Заступник голови – МИТРОПОЛЬСЬКИЙ Олексій Юрійович, д.г.-м.н., професор, радник дирекції, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.10.
 3. Вчений секретар – КЛЮШИНА Ганна-Христина Володимирівна, к.геол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.10.
 4. ДЕРЕВСЬКА Катерина Ігорівна, д.геол.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Національний університет «Києво-Могилянська академія», спеціальність 04.00.21;
 5. ДИКАНЬ Наталія Іванівна, д.геол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.10;
 6. ЄМЕЛЬЯНОВ Володимир Олександрович, д.г.-м.н., старший науковий співробітник, перший заступник головного вченого секретаря, Президія НАН України, спеціальність 04.00.10;
 7. ЗЕРНЕЦЬКИЙ Борис Федорович, д.г.-м.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.10;
 8. ІВАНІК Михайло Михайлович, д.г.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.10;
 9. ІВАНОВА Аріадна Вікторівна, д.геол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.21;
 10. ІНОЗЕМЦЕВ Юрій Іванович, д.геол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, ДНУ «Відділення морської геології і осадочного рудоутворення НАН України», спеціальність 04.00.10;
 11. КЛИМЧУК Олександр Борисович, д.геол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.21;
 12. КОВАЛЬЧУК Мирон Степанович, д.геол.н., старший науковий співробітник, професор, завідувач відділу, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.21;
 13. КУРАЄВА Ірина Володимирівна, д.геол.н., старший науковий співробітник, професор, завідувач відділу, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, спеціальність 04.00.21;
 14. ЛОМАКІН Ігор Еммануїлович, д.геол.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, ДНУ «Відділення морської геології і осадочного рудоутворення НАН України», спеціальність 04.00.10;
 15. НЕСТЕРОВСЬКИЙ Віктор Антонович, д.геол.н., старший науковий співробітник, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.21;
 16. ОЛЬШТИНСЬКА Олександра Петрівна, д.геол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.10;
 17. ХРУЩОВ Дмитро Павлович, д.геол.н., старший науковий співробітник, професор, старший науковий співробітник відділу, Інститут геологічних наук НАН України, спеціальність 04.00.21.