Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Інформація про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії В.С.Дернова в разових спеціалізованих вчених радах 8 грудня 2022 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЕРТАЦІЮ В.С.ДЕРНОВА

Дата створення ради

12.10.2022

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада Інституту геологічних наук Національної академії наук України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дернова Віталія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю.

Спеціалізовану раду утворено відповідно до ухвали Вченої ради Інституту геологічних наук Національно академії наук України (протокол № 17 від 07.10.2022 року) та затверджено наказом Інституту геологічних наук Національної академії наук України № 38-ос від 12.10.2022 року у такому складі:

Голова ради: Ольштинська Олександра Петрівна – доктор геологічних наук, завідувач відділом сучасного морського седиментогенезу Інституту геологічних наук Національної академії наук України.

Офіційні опоненти:

Огар Віктор Володимирович – доктор геологічних наук, професор кафедри геології нафти і газу Навчально-наукового Інституту «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Іваніна Антоніна Валентинівна – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та історичної геології і палеонтології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

Немировська Тамара Іллівна – доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу стратиграфії та палеонтології палеозойських відкладів Інституту геологічних наук Національної академії наук України.

Рябоконь Тамара Савівна – кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу стратиграфії та палеонтології кайнозойських відкладів Інституту геологічних наук Національної академії наук України.

Дисертант

ДЕРНОВ ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Тема

Цефалоподи та брахіоподи башкирського ярусу (середній карбон) Донбасу

Інформація про захист

Дата і час проведення захисту: 08 грудня 2022 р. об 11:00

Місце проведення захисту: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-б, Інституту геологічних наук Національної академії наук України.

Трансляція офіційного захисту:

Платформа Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89243766701?pwd=SzZ4MU5XY2pzdVFCZWRqUEYzb0p0dz09

Meeting ID: 892 4376 6701
Passcode: 054239

Відеозапис захисту

Дисертація підготовлена в

Інституті геологічних наук Національної академії наук України.

Науковий керівник

Полєтаєв Владислав Інокентійович, доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділом палеонтології та стратиграфії палеозойських відкладів Інституту геологічних наук Національної академії наук України.

Файл анотації

Переглянути анотацію

Файл дисертації

Переглянути дисертацію

Рецензії

Переглянути рецензію д.геол.н. Немировської Т.І.

Переглянути рецензію к.геол.-мін.н.Рябоконь Т.С.

Відгуки опонентів

Переглянути відгук офіційного опонента д.геол.н. Огара В.В.

Переглянути відгук офіційного опонента к.геол.-мін.н. Іваніни І.А.

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Переглянути рішення СВР щодо захисту Дернова Віталія 08.12.2022