Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Звіти стипендіатів Президента та Президії НАН України

 

Звіт молодшого наукового співробітника відділу геоекології  антропогену Нездолій Євгеніїстипендіата НАН України за період  травнь - жовтень 2023 р.

Звіт аспірантки відділу геології корисних копалин Ярошовець-Баранової Катерини - стипендіата Президента України для молодих вчених за період травень – жовтень 2023 р.

Звіт молодшого наукового співробітника відділу геоекології та пошукових досліджень Малишева Олексія  - стипендіата НАН України за період  травнь - жовтень 2023 р.

Звіт аспіранта відділу інженерної геології Занози Б.Ю.стипендіата Президента України для молодих вчених за період травень  – жовтень 2023 р.

Звіт молодшого наукового співробітника відділу стратиграфії та палеонтології палеозойських відкладів Дернова Віталія - стипендіата стипендії Президента України для молодих вчених за період листопад 2022 р. – квітень 2023 р.